Nawigacja

Świetlica

 

 

Witamy w Świetlicy Szkolnej w nowym roku szkolnym 2021/2022

 

Lato mija, wrzesień wita mnie

Wszyscy mówią o tym, że:

Nowy rok przed nami

Wielkich wyzwań czas

Razem odkrywamy

Ten wspaniały czas

 

Nasza świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach od 7:00 do 17:00.

Jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po zakończonych lekcjach.
W świetlicy dzieci znajdują czas na swobodną zabawę, na odrabianie prac domowych, zabawę na świeżym powietrzu, a także na zajęcia wynikające z planu dydaktyczno - wychowawczego pracy świetlicy.

 

 1. Wyrabiamy nawyki dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).
 2. Wskazujemy czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
 3.  Rozwijamy zdolności muzyczne poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki.
 4.  Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, konkursów itp., dostosowanych do wieku dzieci.
 5. Rozwijamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie literatury dziecięcej, konkursy recytatorskie i czytelnicze.
 6. Wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 7.  Dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych oraz poprawnego zachowania.
 8.  Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania.
 9.  Uczymy umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 10.  Zachęcamy do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 11. Wyrabiamy właściwy stosunek do pracowników szkoły i innych uczniów.
 12.  Uczymy rozpoznawania uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 13.  Zapoznajemy z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).
 14. Kształtujemy postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych poprzez uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych, wykonywanie gazetek

 


Wrzesień

01 – 3.09. 2021r

Witaj szkoło!  

Organizacja pracy w świetlicy – zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, szkoły wdrażanie do jego przestrzegania

06 – 10.09.2021r

Poznajemy zasady i reguły obowiązujące w szkole 

Czuwanie nad stanem bezpieczeństwa dzieci. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

13 - 17.09.2021r

„Myślę wiec nie śmiecę”- akcja Sprzątanie świata 2021

Zapoznanie z problemem zanieczyszczenia i ochrony środowiska przyrodniczego. Uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i ich wtórnego wykorzystania. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska.

 20 – 24.09.2021r

Jesień kolorami się mieni

Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku; określenie charakterystycznych cech jesieni.

27.09 – 1.10.2021r

Paweł i Gaweł – dlaczego wart być miłym?

Rozmowy z dziećmi na temat wzajemnych relacji między ludźmi, wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec kolegów, koleżanek.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć