Nawigacja

Świetlica

 

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego podczas epidemii COVID19 oraz trudną sytuacją lokalową, zwracam się z prośbą o zapisywanie do świetlicy szkolnej tylko tych dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia im opieki.
W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracuje w godzinach 7.00-17.00.
Karta zapisu do świetlicy szkolnej jest dostępna na stronie szkoły w zakładce Szkoła - Dokumenty.
Dziecko zgłasza się do świetlicy z wypełnioną kartą zapisu, którą przekazuje wychowawcy świetlicy. Karty składamy do dnia 04.09.2020r.

Z poważaniem
kierownik świetlicy
Urszula Frieske


Witamy w Świetlicy Szkolnej w nowym roku szkolnym 2020/2021

Wrzesień, wrzesień!
W naszej szkole
klasy pełne słońca,
pełne dzieci. Bo wakacje
już dobiegły końca.

Nasza świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach od 7:00 do 17:00.

Jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po zakończonych lekcjach.

W  świetlicy dzieci  znajdują  czas na swobodną zabawę, na odrabianie prac domowych, zabawę na świeżym powietrzu, a także na zajęcia wynikające z planu dydaktyczno - wychowawczego pracy świetlicy.

 

 1. Wyrabiamy nawyki dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).
 2. Wskazujemy czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
 3.  Rozwijamy zdolności muzyczne poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki.
 4.  Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, konkursów itp., dostosowanych do wieku dzieci.
 5. Rozwijamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie literatury dziecięcej, konkursy recytatorskie i czytelnicze.
 6. Wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 7.  Dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych oraz poprawnego zachowania.
 8.  Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania.
 9.  Uczymy umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 10.  Zachęcamy do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 11. Wyrabiamy właściwy stosunek do pracowników szkoły i innych uczniów.
 12.  Uczymy rozpoznawania uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 13.  Zapoznajemy z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).
 14. Kształtujemy postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych poprzez uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych, wykonywanie gazetek


Kwiecień

 

Piękno wiosennych roślin  7.04-9.04.2021

Zapoznanie dzieci z kwiatami i owadami żyjącymi na łące. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i plastycznych.

 

Dzień Ziemi  12.04-16.04.2021

Wdrażanie dzieci do szanowania Ziemi-naszej planety.

Autor: Dominika Kłos

„ Nigdy pod słońcem”

Nigdy pod słońcem nie oddam nieba błękitu,

Nigdy nie oddam tych pięknych burz.

Nigdy też nie oddam słońca,

Pierzu delikatnych chmur.

 

Nie zamierzam też oddać morza seledynowego.

Nie myśl, że oddam tę łąkę zieloną,

Mżawkę wiosenną sobie też zatrzymam.

Zapachu kaczeńca nikomu nie podaruję.

 

Chcę żyć w zgodzie z naturą,

Pokochać każdą, piękną pogodę.

Miłością obdarzyć jej stworzyciela.

Przyzna mi każdy, że mam rację.

 

 

Czego uczą nas przysłowia  19.04-23.04.2021

Rozbudzanie zainteresowania bogactwem przysłów dotyczących pogody, miesięcy, różnych sytuacji życiowych.

 

Polskie Święta Majowe  26.04-30.04.2021

Upowszechnianie wiedzy na temat świąt obchodzonych w maju(Święto Pracy, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Zwycięstwa).

 

autor: Władysław Bełza

"Polak Mały"

 

- Kto ty jesteś?

- Polak mały.

- Jaki znak twój?

- Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz?

- Między swemi.

- W jakim kraju?

- W polskiej ziemi.

- Czem ta ziemia?

- Mą Ojczyzną.

- Czem zdobyta?

- Krwią i blizną.

- Czy ją kochasz?

- Kocham szczerze.

- A w co wierzysz?

- W Polskę wierzę.

- Coś ty dla niej?

- Wdzięczne dziecię.

- Coś jej winien?

- Oddać życie.

 

Oryginalna nazwa wiersza: "Wyznanie wiary dziecięcia polskiego"
Wiersz napisany został w 1900 roku.


Marzec

Oznaki wiosny   1.03-5.03.2021

Obserwacja zmian  zachodzących w przyrodzie- rozwijanie spostrzegawczości.

 

Uczymy się pokonywać trudności   8.03-12.03.2021

Kształtowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się z innymi. Budowanie pozytywnych komunikatów;

 

Wiosna w poezji i piosence  15.03-19.03.2021 

Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody; -Rozpoznawanie oznak wiosny.

 

„Idzie wiosna”

Puk, puk, puk ...w okienko!

- Wyjdźcie dzieci prędko.

Idzie już wiosenka

i słoneczko świeci.

Z baziami gałązkę

w ręku ma wierzbową.

I za pasem wiązkę

przylaszczek liliowych.

 

Idzie piękna pani

z jasnymi włosami.

W zielonej sukience,

wyszytej kwiatami.

 

Idzie, uderza witką

wierzbową z baziami.

Pokrywa się wszystko

młodymi listkami.

 

Słono złote świeci,

idzie piękna pani.

Puk, puk ... chodźcie dzieci

na wiosny spotkanie.

 

 

Dbamy o zdrowie swoje i innych   22.03-26.03.2021

Uświadamianie potrzeby troski o własne zdrowie i życie

 

Zwyczaje wielkanocne  29.03-31.03.2021

Zapoznanie z tradycjami i obrzędami staropolskimi.  Zapoznanie z historią i tradycją związaną ze świętem Prima Aprilis.


Luty

1.02-5.02.2021

Zimowe krajobrazy – Obserwacja środowiska i zmian w nim następujących. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 

8.02 - 12.02.2021

Z bajką w świecie dzieci - Promowanie czytelnictwa, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

B. Szelągowska.

„Moje bajki”

Gdy wieczór nadchodzi,

z książkami się witam.

Siadam cichutko,

a mama mi czyta.

I czyta mi bajki

o dzielnych rycerzach,

smokach, czarownicach

i zaklętych wieżach.

O śpiącej królewnie

i o rybce złotej,

i o tym, jak młynarz

przyjaźnił się z kotem.

Choć jestem przy mamie,

to mi się wydaje,

że widzę naprawdę

te postacie z bajek.

 

15.02-19.02.2021

Sporty zimowe - Pogadanka o znanych sportach zimowych oraz o popularnych sportowcach.

 

22.02-26.02.2021

Zwierzęta zimą - Uwrażliwienie dzieci na konieczność niesienia pomocy zwierzętom w czasie zimy.


Styczeń 2021r

18.01- 22.01.2021r

Szacunek do osób starszych- Dzień Babci, Dzień Dziadka. Kształcenie umiejętności opowiadania o naszych babciach i dziadkach. Nazywanie uczuć, jakimi darzymy naszych Dziadków.

 

25.01-29.01.2021r

W gronie koleżanek i kolegów - jestem dobrym przyjacielem.

Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, zwrócenie uwagi na to jak ważna jest dobra współpraca w grupie rówieśniczej.

 

(autor nieznany)

„Święto Dziadków”

Babcia z Dziadkiem dziś świętują

wszystkie wnuki więc pracują.

Zetrą kurze w każdym kątku,

przypilnują dziś porządku.

 

W kuchni błyszczą już talerze

wnusia babci bluzkę pierze.

Wnusio już podaje kapcie-

-bardzo kocham swoją babcię.

Dzisiaj wszystkie smutki precz

Święto dziadków ważna rzecz!


WYNIKI

ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

 

Na konkurs wpłynęło 31 prac w trzech kategoriach: klas pierwszych – 9 prac, klas drugich – 10 prac i klas trzecich – 12 prac.

Wszystkie nadesłane prace „małych” artystów były bardzo ciekawe, pomysłowo i estetycznie wykonane.

 

Jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia.

 

W kategorii KLAS PIERWSZYCH nagrodę otrzymali:

 • Jeremi Ojczyk                                      1a
 • Tina Napiórkowska                               1b
 • Weronikę Rychlik                                  1c
 • Piotr Naculak                                       1c
 • Lena Doloszycka                                  1d
 • Izabela Sztarska                                  1d

 

W kategorii KLAS DRUGICH nagrodę otrzymali:

 • Kacper Kościkiewicz                             2a
 • Kuba Napieraj                                      2b
 • Marianna Kryłowicz                               2c
 • Zuzanna Staniszewska                         2e
 • Ksawery Rychlik                                   2e

 

W kategorii KLAS TRZECICH nagrodę otrzymali:

 • Antoni Kania                                         3b
 • Paulina Mazan-Kowalewska                  3b
 • Ewa Cyza                                            3b
 • Ola Banaszczyk                                   3b
 • Maria Zegar                                         3c

 

Wyróżnienia otrzymali:

 • Tomasz Kulikowski                     1a
 • Zuzia Chrabąszcz                      1b
 • Beata Filimon                             1e
 • Gabryś Klimaszewski                  2a
 • Zofia Wiechowska                      2e
 • Wojciech Lesiak                         3b
 • Ola Snopkiewicz                         3e
 • Nina Wądołowska                       3e

 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają słodkie upominki.

 

 

Organizatorzy

Prace nagrodzone

Prace wyróżnione


Grudzień

30 – 4.12.2020
Zwierzęta przygotowują się do zimy - Zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez ptaki, owady i ssaki.

7 – 11.12.2020
Fabryka świątecznych zabawek – Mikołajki - Powtórzenie wiadomości dotyczących osoby Św. Mikołaja i jego działalności.

14 –22.12.2020
Świąteczny czas - Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się świętami.

 

„Białe sny” 

 

Ty i ja, ja i ty

mamy zimą białe sny.

Białe drogi nam się śnią,

biały ogród, biały dom,

a w tym domu okno złote.

Zajrzyj tam, gdy masz ochotę.

 

Na choince światła płoną

w tym zimowym białym domu

i kolęda w śnieżnych tiulach

do choinki się przytula.

A wysoko, nad drzewami

lecą kartki z życzeniami.

Sypią się na biały dach

i wirują w naszych snach.

 

Dorota Gellner


Listopad

2 – 6.11. 2020
„Jesienna szaruga”, czy „Złota polska jesień” - Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

9 – 13.11.2020
Polska moja ojczyzna - Kształcenie postaw patriotycznych.

16 – 20.11.2020
Jem zdrowo kolorowo - Znaczenie spożywania warzyw i owoców.

23 – 27.11.2020
Lubimy się razem bawi ć – Dzień Pluszowego Misia


Październik

5 – 9.10.2020
Jesienne przygotowania - Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku; określenie charakterystycznych cech jesieni

12 – 16.10.2020
„W przyjaźni tkwi siła…” - Kształtowanie postawy bycia dobrym przyjacielem, kolegą

19 – 23.10.2020
Jest taka piękna kraina, gdzie dzień się uśmiechem zaczyna… (baśnie bajki bajeczki) – Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką.

26 – 30.10.2020
Łamigłówki mądrej sówki ! – w świecie rebusów i zagadek - Rozwijanie pamięci skojarzeniowej i logicznego myślenia.


ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU   PLASTYCZNEGO

„JESIENNE CUDAKI "- październik  2020

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Jesienne cudaki” został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej.

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i poświęcony czas na stworzenie tak unikalnych prac plastycznych.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!


Teatrzyk kukiełkowy w wykonaniu grup 3a i 3e


Konkurs plastyczny

„Jesienne cudaki”

Tematem konkursu jest wykonanie  płaskiej pracy plastycznej z liści, jarzębiny, trawy kolorowej –  przy pomocy  narzędzi i materiałów plastycznych tj. farba , kawałki materiału, bibuła, papier kolorowy (bez plasteliny).

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 • wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania oraz indywidualnego podejścia do tematu,
 • czerpanie radości z procesu tworzenia,
 • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
 • zachęcanie dzieci do działań twórczych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 

 Oceniane będą prace wykonane samodzielnie podczas zajęć świetlicowych.

 

Konkurs trwa od 05.10-23.10.2020 r.

 

Prace składamy do sali nr 131

 

Koordynator konkursu: Anna Nec


WRZESIEŃ

Żegnamy wakacje – witamy szkołę - Organizacja pracy w świetlicy – zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, szkoły wdrażanie do jego przestrzegania

Normy zasady, reguły (regulamin świetlicy, stołówki, placu zabaw) - Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Wdrażanie do przestrzegania poleceń wychowawcy. Poznanie praw i obowiązków uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej

Plastik? Rezygnuję, redukuję. Segreguję. - Uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i ich wtórnego wykorzystania. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

Żegnamy lato – witamy jesień - Dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu. Uświadamianie potrzeby szanowania lasu i zachowania się w nim zgodnie z ustalonymi zasadami.

 

Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.

Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.

Nie żądaj, lecz przekonuj.

Janusz Korczak

 

 

Wrzesień minął szybko i okazał się bardzo kreatywny: zabawy, gry edukacyjne, zajęcia czytelnicze, zajęcia i konkursy plastyczne, dodatkowo staraliśmy się zaszczepić w dzieciach umiejętność spędzania czasu wolnego w sposób twórczy.

Od września wspólnie realizujemy  projekt „Kreujemy czas wolny”, którego pomysłodawcą jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego.

 Koordynatorem projektu z ramienia świetlicy jest Aneta Błaszczykiewicz.

Zamiarem jest: Wyrabianie wśród dzieci „dobrych nawyków” w zakresie umiejętności zabawy oraz spędzania czasu wolnego w sposób twórczy.

Na projekt składają się działania takie jak:

 1. Organizacja konkursu plastycznego z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technik plastycznych. Temat pracy: „W mojej głowie, w mojej wyobraźni”
 2. Teatr to pasja – organizacja teatrzyków
 3. Kreatywne tworzenie – origami
 4. Świetlicowy turniej gier planszowych
 5. Stworzenie w salach świetlicowych kącika planszówek i pomysłów na kreatywne spędzanie czasu wolnego

 W zajęciach „Kreujemy czas wolny – analogowo” może uczestniczyć każdy  uczeń, który uczęszcza do świetlicy szkolnej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć