Nawigacja

Świetlica

Już skończone wakacje 
i przygoda wesoła,
łąka wrzosem zakwitła
dzwonkiem wzywa nas szkoła.

 Dzień dobry, szkoło, dzień dobry,
rok zaczynamy nowy,
witamy cię pieśnią, książką 
w radosny dzień wrześniowy.

 

Witamy w nowym roku szkolnym!

Skończyły się już wakacje. Wracamy do szkoły szczęśliwi, gotowi do nauki i nowych wrażeń.

Nasza świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach od 6:30 do 18:00.

 

Celem naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w miłym i bezpiecznym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zabawy i odrobienia prac domowych.  Szczególną uwagę podczas  zajęć  świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.

W naszej pracy będziemy się koncentrować na:

• kształtowaniu u dzieci umiejętności społecznych,

• przybliżaniu dzieciom polskiej tradycji i kultury,

• wyrabianiu zamiłowania do czytania i słuchania,

• wykształcaniu nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,

• uczeniu odpowiedzialności za siebie i świat, w którym żyjemy (na miarę dziecięcych możliwości),

• rozwijaniu pasji i zainteresowań,

• kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania się (przestrzegania regulaminu świetlicy)

• zamiłowania do zdrowego stylu życia.

Wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. Dążymy do tego aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał  rozwijaniu zainteresowań dzieci.

Karta zapisu do świetlicy szkolnej


Wrzesień

Witamy i poznajemy świetlicę -  omówienie regulaminu świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania. Integracja grup świetlicowych.

Bądźmy bezpieczni -  zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole, salach świetlicowych na placu zabaw, stołówce.

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy” – uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i ich wtórnego wykorzystania. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Nauka piosenki „Nasza Planeta”, „Ekologia”

Wspólnie uczymy się i bawimy -  kształtowanie życzliwych postaw wobec siebie i inny- szacunek, uczciwość, tolerancja.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć