Nawigacja

Świetlica

 

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego podczas epidemii COVID19 oraz trudną sytuacją lokalową, zwracam się z prośbą o zapisywanie do świetlicy szkolnej tylko tych dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia im opieki.
W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracuje w godzinach 7.00-17.00.
Karta zapisu do świetlicy szkolnej jest dostępna na stronie szkoły w zakładce Szkoła - Dokumenty.
Dziecko zgłasza się do świetlicy z wypełnioną kartą zapisu, którą przekazuje wychowawcy świetlicy. Karty składamy do dnia 04.09.2020r.

Z poważaniem
kierownik świetlicy
Urszula Frieske


Witamy w Świetlicy Szkolnej w nowym roku szkolnym 2020/2021

Wrzesień, wrzesień!
W naszej szkole
klasy pełne słońca,
pełne dzieci. Bo wakacje
już dobiegły końca.

Nasza świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach od 7:00 do 17:00.

Jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po zakończonych lekcjach.

W  świetlicy dzieci  znajdują  czas na swobodną zabawę, na odrabianie prac domowych, zabawę na świeżym powietrzu, a także na zajęcia wynikające z planu dydaktyczno - wychowawczego pracy świetlicy.

 

 1. Wyrabiamy nawyki dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).
 2. Wskazujemy czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
 3.  Rozwijamy zdolności muzyczne poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki.
 4.  Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, konkursów itp., dostosowanych do wieku dzieci.
 5. Rozwijamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie literatury dziecięcej, konkursy recytatorskie i czytelnicze.
 6. Wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 7.  Dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych oraz poprawnego zachowania.
 8.  Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania.
 9.  Uczymy umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 10.  Zachęcamy do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 11. Wyrabiamy właściwy stosunek do pracowników szkoły i innych uczniów.
 12.  Uczymy rozpoznawania uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 13.  Zapoznajemy z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).
 14. Kształtujemy postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych poprzez uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych, wykonywanie gazetek


Styczeń 2021r

18.01- 22.01.2021r

Szacunek do osób starszych- Dzień Babci, Dzień Dziadka. Kształcenie umiejętności opowiadania o naszych babciach i dziadkach. Nazywanie uczuć, jakimi darzymy naszych Dziadków.

 

25.01-29.01.2021r

W gronie koleżanek i kolegów - jestem dobrym przyjacielem.

Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, zwrócenie uwagi na to jak ważna jest dobra współpraca w grupie rówieśniczej.

 

(autor nieznany)

„Święto Dziadków”

Babcia z Dziadkiem dziś świętują

wszystkie wnuki więc pracują.

Zetrą kurze w każdym kątku,

przypilnują dziś porządku.

 

W kuchni błyszczą już talerze

wnusia babci bluzkę pierze.

Wnusio już podaje kapcie-

-bardzo kocham swoją babcię.

Dzisiaj wszystkie smutki precz

Święto dziadków ważna rzecz!


WYNIKI

ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

 

Na konkurs wpłynęło 31 prac w trzech kategoriach: klas pierwszych – 9 prac, klas drugich – 10 prac i klas trzecich – 12 prac.

Wszystkie nadesłane prace „małych” artystów były bardzo ciekawe, pomysłowo i estetycznie wykonane.

 

Jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia.

 

W kategorii KLAS PIERWSZYCH nagrodę otrzymali:

 • Jeremi Ojczyk                                      1a
 • Tina Napiórkowska                               1b
 • Weronikę Rychlik                                  1c
 • Piotr Naculak                                       1c
 • Lena Doloszycka                                  1d
 • Izabela Sztarska                                  1d

 

W kategorii KLAS DRUGICH nagrodę otrzymali:

 • Kacper Kościkiewicz                             2a
 • Kuba Napieraj                                      2b
 • Marianna Kryłowicz                               2c
 • Zuzanna Staniszewska                         2e
 • Ksawery Rychlik                                   2e

 

W kategorii KLAS TRZECICH nagrodę otrzymali:

 • Antoni Kania                                         3b
 • Paulina Mazan-Kowalewska                  3b
 • Ewa Cyza                                            3b
 • Ola Banaszczyk                                   3b
 • Maria Zegar                                         3c

 

Wyróżnienia otrzymali:

 • Tomasz Kulikowski                     1a
 • Zuzia Chrabąszcz                      1b
 • Beata Filimon                             1e
 • Gabryś Klimaszewski                  2a
 • Zofia Wiechowska                      2e
 • Wojciech Lesiak                         3b
 • Ola Snopkiewicz                         3e
 • Nina Wądołowska                       3e

 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają słodkie upominki.

 

 

Organizatorzy

Prace nagrodzone

Prace wyróżnione


Grudzień

30 – 4.12.2020
Zwierzęta przygotowują się do zimy - Zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez ptaki, owady i ssaki.

7 – 11.12.2020
Fabryka świątecznych zabawek – Mikołajki - Powtórzenie wiadomości dotyczących osoby Św. Mikołaja i jego działalności.

14 –22.12.2020
Świąteczny czas - Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się świętami.

 

„Białe sny” 

 

Ty i ja, ja i ty

mamy zimą białe sny.

Białe drogi nam się śnią,

biały ogród, biały dom,

a w tym domu okno złote.

Zajrzyj tam, gdy masz ochotę.

 

Na choince światła płoną

w tym zimowym białym domu

i kolęda w śnieżnych tiulach

do choinki się przytula.

A wysoko, nad drzewami

lecą kartki z życzeniami.

Sypią się na biały dach

i wirują w naszych snach.

 

Dorota Gellner


Listopad

2 – 6.11. 2020
„Jesienna szaruga”, czy „Złota polska jesień” - Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

9 – 13.11.2020
Polska moja ojczyzna - Kształcenie postaw patriotycznych.

16 – 20.11.2020
Jem zdrowo kolorowo - Znaczenie spożywania warzyw i owoców.

23 – 27.11.2020
Lubimy się razem bawi ć – Dzień Pluszowego Misia


Październik

5 – 9.10.2020
Jesienne przygotowania - Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku; określenie charakterystycznych cech jesieni

12 – 16.10.2020
„W przyjaźni tkwi siła…” - Kształtowanie postawy bycia dobrym przyjacielem, kolegą

19 – 23.10.2020
Jest taka piękna kraina, gdzie dzień się uśmiechem zaczyna… (baśnie bajki bajeczki) – Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką.

26 – 30.10.2020
Łamigłówki mądrej sówki ! – w świecie rebusów i zagadek - Rozwijanie pamięci skojarzeniowej i logicznego myślenia.


ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU   PLASTYCZNEGO

„JESIENNE CUDAKI "- październik  2020

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Jesienne cudaki” został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej.

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i poświęcony czas na stworzenie tak unikalnych prac plastycznych.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!


Teatrzyk kukiełkowy w wykonaniu grup 3a i 3e


Konkurs plastyczny

„Jesienne cudaki”

Tematem konkursu jest wykonanie  płaskiej pracy plastycznej z liści, jarzębiny, trawy kolorowej –  przy pomocy  narzędzi i materiałów plastycznych tj. farba , kawałki materiału, bibuła, papier kolorowy (bez plasteliny).

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 • wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania oraz indywidualnego podejścia do tematu,
 • czerpanie radości z procesu tworzenia,
 • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
 • zachęcanie dzieci do działań twórczych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 

 Oceniane będą prace wykonane samodzielnie podczas zajęć świetlicowych.

 

Konkurs trwa od 05.10-23.10.2020 r.

 

Prace składamy do sali nr 131

 

Koordynator konkursu: Anna Nec


WRZESIEŃ

Żegnamy wakacje – witamy szkołę - Organizacja pracy w świetlicy – zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, szkoły wdrażanie do jego przestrzegania

Normy zasady, reguły (regulamin świetlicy, stołówki, placu zabaw) - Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Wdrażanie do przestrzegania poleceń wychowawcy. Poznanie praw i obowiązków uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej

Plastik? Rezygnuję, redukuję. Segreguję. - Uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i ich wtórnego wykorzystania. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

Żegnamy lato – witamy jesień - Dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu. Uświadamianie potrzeby szanowania lasu i zachowania się w nim zgodnie z ustalonymi zasadami.

 

Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.

Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.

Nie żądaj, lecz przekonuj.

Janusz Korczak

 

 

Wrzesień minął szybko i okazał się bardzo kreatywny: zabawy, gry edukacyjne, zajęcia czytelnicze, zajęcia i konkursy plastyczne, dodatkowo staraliśmy się zaszczepić w dzieciach umiejętność spędzania czasu wolnego w sposób twórczy.

Od września wspólnie realizujemy  projekt „Kreujemy czas wolny”, którego pomysłodawcą jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego.

 Koordynatorem projektu z ramienia świetlicy jest Aneta Błaszczykiewicz.

Zamiarem jest: Wyrabianie wśród dzieci „dobrych nawyków” w zakresie umiejętności zabawy oraz spędzania czasu wolnego w sposób twórczy.

Na projekt składają się działania takie jak:

 1. Organizacja konkursu plastycznego z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technik plastycznych. Temat pracy: „W mojej głowie, w mojej wyobraźni”
 2. Teatr to pasja – organizacja teatrzyków
 3. Kreatywne tworzenie – origami
 4. Świetlicowy turniej gier planszowych
 5. Stworzenie w salach świetlicowych kącika planszówek i pomysłów na kreatywne spędzanie czasu wolnego

 W zajęciach „Kreujemy czas wolny – analogowo” może uczestniczyć każdy  uczeń, który uczęszcza do świetlicy szkolnej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć