Nawigacja

Kalendarz szkoły

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2020 r.

Zebrania rodziców kl. II - III

08 września 2019 r.

Zebranie rodziców kl. V-VIII

09 września 2019 r.

Termin składania deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie ósmoklasisty

30 września  2020 r.

Termin ustalania składania dokumentów umożliwiających dostosowanie warunków na egzaminie ośmioklasisty

15 października 2020 r.

Dzień otwarty kl.  I-III

20 października 2020 r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII

21 października 2020 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

02  listopada 2020 r.

Zebranie rodziców kl. I-III  - zebranie on-line na MS TEAMS

17 listopada 2020 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII  - zebranie on-line na MS TEAMS

18 listopada  2020 r.

Dzień otwarty kl. I-III  - spotkania on-line na MS TEAMS

15 grudnia 2020 r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII  - spotkania on-line na MS TEAMS

16 grudnia 2020 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

do 21 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 02 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

04  - 17 stycznia 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

20 stycznia 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

25 stycznia 2021 r.

Zebrania rodziców  kl. I -III - zebranie on-line na MS TEAMS

26  stycznia 2021 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII - zebranie on-line na MS TEAMS

27 stycznia 2021 r.

Początek II semestru

01 lutego 2021 r.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język polski

17 marca 2021 r. 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Matematyka

18 marca 2021 r. 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język angielski

19 marca 2021 r. 

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

24 lutego 2021 r.

Dzień otwarty kl. I-III

16 marca 2021 r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII

17 marca 2021 r.

Rekolekcje Wielkopostne

 

Wiosenna przerwa świąteczna

01 - 06 kwietnia 2021 r.

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J.POLSKI (dzień wolny od zajęć dydaktycznych  kl. IV-VII)

 25 maja 2021 r. godz. 9.00

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY – MATEMATYKA (dzień wolny od zajęć dydaktycznych  kl. IV-VII)

26 maja 2021 r. godz. 9.00

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J.OBCY (dzień wolny od zajęć dydaktycznych  kl. IV-VII)

27 maja 2021 r. godz. 9.00

Zebranie rodziców kl. I- III

13 kwietnia 2021 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

14 kwietnia 2021 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych 30 kwietnia 2021 r.

Dzień otwarty kl. I-III - zebranie on-line na MS TEAMS

18 maja 2021 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII - zebranie on-line na MS TEAMS

19 maja 2021 r.

Termin wycieczek klas IV - VIII

17-21 maja 2021 r.

Wystawianie przewidywanych ocen rocznych

07 czerwca 2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04 czerwca 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

16 czerwca 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

22 czerwca 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć