Nawigacja

Kalendarz szkoły

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2021 r.

Zebrania rodziców kl. II - III

14 września 2021 r.

Zebranie rodziców kl. V-VIII

15 września 2021 r.

Termin składania deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie ósmoklasisty

30 września  2021 r.

Termin ustalania składania dokumentów umożliwiających dostosowanie warunków na egzaminie ośmioklasisty

15 października 2021 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

14  października 2021 r.

Dzień otwarty kl.  I-II 12 października 2021 r.
Dzień otwarty kl. IV-VIII 20 października 2021 r.
Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych 02  listopada 2021 r.
Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych 12  listopada 2021 r.

Zebranie rodziców kl. I-III 

16 listopada 2021 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII 

17 listopada  2021 r.

Dzień otwarty kl. I-III 

14 grudnia 2021 r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII 

15 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych 7 stycznia 2022 r.
Wystawianie ocen śródrocznych 13 stycznia 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

17 stycznia 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

19 stycznia 2022 r.

Zebrania rodziców  kl. I -III

25  stycznia 2022 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

26 stycznia 2022 r.

Koniec pierwszego semestru

28 stycznia 20221 r.

Ferie zimowe 31 stycznia  - 13 lutego 2022 r.
Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty 23 lutego 2022 r.
Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język polski

 marzec 2022 r. 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Matematyka

marzec 2022 r. 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język angielski

marzec 2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022 r.

Zebranie rodziców kl. I-III

12 kwietnia 2022 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

13 kwietnia 2022 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

02 maja 2022 r.

Dzień otwarty kl. I-III  17 maja 2022 r.
Dzień otwarty kl. IV-VIII  18 maja 2022 r.

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J. POLSKI (dzień wolny od zajęć dydaktycznych  kl. IV-VII)

 24 maja 2022 r. godz. 9.00

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY – MATEMATYKA (dzień wolny od zajęć dydaktycznych  kl. IV-VII)

25 maja 2022 r. godz. 9.00

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J. OBCY (dzień wolny od zajęć dydaktycznych  kl. IV-VII)

26 maja 2022 r. godz. 9.00

Wystawianie przewidywanych ocen rocznych

01 czerwca 2022 r.

Składanie podań o podwyższenie oceny przewidywanej

02-06 czerwca 2022 r.

Egzaminy dotyczące odwołań

07-08 czerwca 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17 czerwca 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

15 czerwca 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

21 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasistów

01 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

08 lipca 2022 r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć