Nawigacja

Kalendarz szkoły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019-2020

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019r.

Zebrania rodziców kl. I - III

10 września 2019r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

11 września 2019r.

Termin składania deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie ósmoklasisty

30 września  2019r.

Termin ustalania składania dokumentów umożliwiających dostosowanie warunków na egzaminie ośmioklasisty

15 października 2019r.

Dzień otwarty kl.  I-III

15 października 2019r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII

16 października 2019r.

Zebranie rodziców kl. I-III

19 listopada 2019r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

20 listopada  2019r.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język polski

3 grudnia 2019 r. 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Matematyka

4 grudnia 2019 r.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język angielski

5 grudnia 2019 r.

Dzień otwarty kl.  I-III 17 grudnia 2019 r.
Dzień otwarty kl.  IV-VIII 18 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019r.

Wystawianie ocen śródrocznych

do 17 stycznia 2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 i 3 styczeń 2020r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

20 stycznia 2020r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

  22 stycznia 2020r.

Zebrania rodziców  kl. I -III

28 stycznia 2020r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

29 stycznia 2020r.

Apele podsumowujące I półrocze

27 i 28 stycznia 2020

Koniec pierwszego semestru

26 stycznia 2020r.

Ferie zimowe

10  - 23 lutego 2020r.

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

26 lutego 2020

Dzień otwarty kl. I-III

24 marca 2020r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII

25 marca 2020r.

Rekolekcje Wielkopostne

 

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020r.

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J.POLSKI

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. IV-VII)

21 kwietnia 2020r.
godz. 9.00

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY – MATEMATYKA

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. IV-VII)

22 kwietnia 2020r.
godz. 9.00

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J.OBCY

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. IV-VII)

23 kwietnia 2020r.
godz. 9.00

Zebranie rodziców kl. I- III

21 kwietnia 2020r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

22 kwietnia 2020r.

Dzień otwarty kl. I-III

19 maja 2020r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

20 maja 2020r.

Termin wycieczek klas IV - VIII

25-29 maja 2020

Wystawianie przewidywanych ocen rocznych

5 czerwca 2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 czerwca 2020r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

17 czerwca 2020r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

22 czerwca 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć