Nawigacja

Kalendarz szkoły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

Zebrania rodziców kl. II - III

13 września 2022 r.

Zebranie rodziców kl. V-VIII

14 września 2022 r.

Termin składania deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie ósmoklasisty

30 września  2022 r.

Termin ustalania składania dokumentów umożliwiających dostosowanie warunków na egzaminie ośmioklasisty

17 października 2022 r.

Dzień otwarty kl.  I-II 11 października 2022 r.
Dzień otwarty kl. IV-VIII 12 października 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14  października 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 października 2022 r.

Zebranie rodziców kl. I-III 

15 listopada 2022 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII 

16 listopada  2022 r.

Dzień otwarty kl. I-III 

13 grudnia 2022 r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII 

14 grudnia 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 22 grudnia 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Wystawianie ocen śródrocznych 13 stycznia 2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

16 stycznia 2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

18 stycznia 2023 r.

Zebrania rodziców  kl. I -III

24  stycznia 2023 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

25 stycznia 2023 r.

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty 25 stycznia 2023 r.
Koniec pierwszego semestru

27 stycznia 20223 r.

Ferie zimowe 13 - 26 lutego 2023 r.
Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język polski

14 marca 2023 r. 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Matematyka

15 marca 2023 r. 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język angielski

16 marca 2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Zebranie rodziców kl. I-III

18 kwietnia 2023 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

19 kwietnia 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2023 r.

Dzień otwarty kl. I-III  16 maja 2023 r.
Dzień otwarty kl. IV-VIII  17 maja 2023 r.

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J. POLSKI (dzień wolny od zajęć dydaktycznych  kl. IV-VII)

 23 maja 2023 r. godz. 9.00

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY – MATEMATYKA (dzień wolny od zajęć dydaktycznych  kl. IV-VII)

24 maja 2023 r. godz. 9.00

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J. OBCY (dzień wolny od zajęć dydaktycznych  kl. IV-VII)

25 maja 2023 r. godz. 9.00

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

2 czerwca 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 czerwca 2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

16 czerwca 2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

20 czerwca 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasistów

3 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

6 lipca 2023 r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć