Nawigacja

Kalendarz szkoły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zebranie rodziców oddziałów „0”

31 sierpnia 2023 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023 r.

Zebranie rodziców klas I

4 września 2023 r.

Zebrania rodziców kl. II-III

12 września 2023 r.

Zebranie rodziców kl. V-VIII

13 września 2023 r.

Termin składania deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie ósmoklasisty

30 września  2023 r.

Termin ustalania składania dokumentów umożliwiających dostosowanie warunków na egzaminie ośmioklasisty

17 października 2023 r.

Dzień otwarty kl. I-III

10 października 2023 r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII

11 października 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych          

2 listopada 2023 r.

Zebranie rodziców kl. I-III

14  listopada 2023 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

15 listopada  2023 r.

Dzień otwarty kl. I-III

5 grudnia 2023 r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII

6 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

5 stycznia 2024 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

9 stycznia 2024 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

10 stycznia 2024 r.

Koniec pierwszego semestru

12 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2024 r.

Początek drugiego semestru 

29 stycznia 2024 r.

Zebrania rodziców  kl. I–III

30 stycznia 2024 r.

Zebranie rodziców kl. IV-VIII

31 stycznia 2024 r.

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

… lutego 2024 r.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język polski

… marca 2024 r.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Matematyka

… marca 2024 r.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język angielski

… marca 2024 r.

Rekolekcje Wielkopostne

 

Dzień otwarty kl. I-III

12 marca 2024 r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII

13 marca 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Dzień otwarty  kl. I-III

16 kwietnia 2024 r.

Dzień otwarty kl. IV-VIII

17 kwietnia 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

29, 30 kwietnia 2024 r.
2 maja 2024 r.

Zebrania rodziców kl. I-III

14 maja 2024 r.

Zebrania rodziców kl. IV-VIII

15 maja 2024 r.

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J.POLSKI (dzień wolny od zajęć dydaktycznych kl. IV-VII)

14 maja 2024 r. godz. 9.00

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY – MATEMATYKA (dzień wolny od zajęć dydakt. kl. IV-VII)

15 maja 2024 r. godz. 9.00

EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J.OBCY (dzień wolny od zajęć dydaktycznych kl. IV-VII)

16 maja 2024 r. godz. 9.00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 maja 2024 r.

Informacja o  przewidywanych ocenach rocznych

4 czerwca 2024 r.

Piknik rodzinny

7 czerwca 2024 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

13 czerwca 2024 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

18 czerwca 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2024 r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć