Nawigacja

Ósmoklasiści

Aktualności

 

Biuro edukacji Miasta Stołecznego Warszawy - wszystkie ważne informacje o rekrutacji:

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja

 

Harmonogram rekrutacji:

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

 

Strona elektronicznego systemu rekrutacji:

https://warszawa.edu.com.pl

 

Wyszukiwarki szkół:

1.wyszukiwarka Wasza edukacja https://waszaedukacja.pl/szukaj/ponadgimnazjalne/mazowieckie/warszawa

2. wyszukiwarka Oto uczelnie

https://www.otouczelnie.pl/

 

Informator o Liceach, technikach i szkołach branżowych w Warszawie:

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/72702136/Informator_23_24_internet.pdf/918c9c75-3864-395b-4686-674eba2cd3b0?t=1678192174493

 

Dni otwarte w szkołach (obejmuje niektóre szkoły)

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/-dni-otwarte-w-szkolach-ponadpodstawowych-2023

 

Rankingi szkół:

Licea

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings

 

Technika

https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które będą uwzględniane podczas rekrutacji

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/17133,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html

 

Kalkulator punktów:

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

https://edukacja.um.warszawa.pl/jak-policzyc-punkty - informacja, jak policzyć punkty

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=5106

 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737

 

Informacje dla rodziców, jak wspierać młodzież w procesie rekrutacyjnym:

https://um.warszawa.pl/waw/wcies/-/rodzice-1 - poradnik

https://www.wcies.edu.pl//media/system/doc/cdz/Prezentacja_dla_rodzicow_2021.pdf - prezentacja

 

Konsultacje indywidualne dla uczniów prowadzone przez Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES:

https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi

 

Informacje o różnych zawodach:

https://mapakarier.org/sciezki-kariery/

 

Blog dla młodzieży „Jak wybrać szkołę ponadpodstawową”:

https://mapakarier.org/strefa-mlodziezy/

 

Test online dla młodzieży „Filtr preferencji”:

https://mapakarier.org/filtr-preferencji/

 

Test online  „Test osobowości”:

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosc

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć