Nawigacja

Inspektor Ochrony Danych

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej

Sebastian Kępka
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
 2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Zarządzenie nr 14/17/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej z dnia 26.07.2018 r w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć