Nawigacja

Dyżury wakacyjne oddziałów przedszkolnych

DYŻUR WAKACYJNY

DLA ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWRJ NR 341 IM. TWÓRCÓW LITERATURY DZIECIĘCEJ

OŁAWSKA 3

4 LIPCA 2022 ROKU – 22 LIPCA 2022 ROKU

W GODZINACH 7:OO – 17:00

 

Potwierdzenie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny/Informacje o opłacie za wyżywienie

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 9 zł/dziennie (obiad) należy wpłacić na rachunek bankowy:

,,Szwajcarka" Marcin Sikorski

Tytułem: imię i nazwisko ucznia, "wyżywienie – dyżur wakacyjny”

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie :

98 1940 1076 3017 2447 0003 0000

 

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2022 r.
harmonogram zapisów

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

4 kwietnia
od godz. 12.00

 19 kwietnia
do godz. 20.00

Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"

4 kwietnia
od godz. 12.00

20 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

 

 

10 maja

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

 

10 maja

 

 

24 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

30 maja

godz. 13.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca

31 maja

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

1 czerwca

godz. 9:00

6 czerwca
do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

7 czerwca

8 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie
na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

9 czerwca od 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

10 czerwca

godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć