Nawigacja

Plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 341
W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Priorytety i cele oddziałów zerowych na rok szkolny 2019/2020:

 1. Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i aktywności dzieci.
 2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.
 3. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci, w tym umiejętności logicznego myślenia.
 4. Promocja i profilaktyka ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa.

 

Wykaz realizowanych programów i projektów edukacyjnych

L.p.

Nazwa programu,
projektu edukacyjnego

Wydawnictwo/organizator

Obszar edukacyjny

 1.  

Program wychowania przedszkolnego –„Kocham przedszkole”

WSiP

----

 1.  

„Kubusiowi przyjaciele natury”

Maspex

edukacja ekologiczna

 1.  

„Historia w kolorach”

Instytut Pamięci Narodowej

edukacja historyczna

 1.  

„Cała Polska czyta dzieciom”

Fundacja ABC XXI

edukacja czytelnicza

 1.  

„Dziecięca matematyka wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej”

edukacja matematyczna

 1.  

„Akademia Aquafresh”

Aquafresh

edukacja zdrowotna

 1.  

„Mały Miś w świecie literatury”

Anna Sosnowska dla grupy 0a

edukacja czytelnicza

 1.  

„Zabawy ruchowe z elementami korektywy ciała i integracji sensomotorycznej”

T. Wysocka dla grupy 0b

edukacja ruchowa

 

 

zaplanowane Warsztaty edukacyjne dla dzieci na terenie szkoły

L.p.

Temat

Data

1.

Warsztaty lepienia z gliny

04. 10.2019

2.

Warsztaty zoologiczne „Dokąd tupta nocą jeż?”

30. 09.2019

3.

Warsztaty ekologiczno-przyrodnicze „Kochajmy pszczoły”

17. 01.2020

4.

Warsztaty archeologiczne

23. 03.2020

 

 

Plan pracy ze środowiskiem lokalnym:

 1. Organizowanie spotkań z policją/strażą miejską – pogadanki nt. prawidłowego zachowania się w różnych miejscach, wzywania pomocy oraz bezpiecznego poruszania się po chodniku i przechodzenia przez ulicę.
 2. Współpraca z biblioteką szkolną i miejską – udział w zajęciach bibliotecznych.
 3. Zajęcia o tolerancji i niesieniu pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wspieranie różnych akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły: „WOŚP”, „Paczka dla Kombatanta”. „Zbieranie korków”, „Karma dla schroniska” itp.

 

Harmonogram konkursów

L.p.

Nazwa konkursu

Obszar

Przewidywany termin

Osoby
odpowiedzialne

 1.  

„Przyjaciel wszystkich – pluszowy Miś”

plastyczny

listopad 2019

A.Sosnowska, N.Monastyrska

 1.  

Ozdoba Bożonarodzeniowa

techniczny

grudzień 2019

 1.  

Konkurs recytatorski

polonistyczny

styczeń 2020

 

 

Plan wycieczek dla oddziałów zerowych

 

Miejsce- temat

Środek
transportu

Cel

Data
wycieczki

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

 

warsztaty muzealne

0a- Skrzydlaci przyjaciele

0b- Leśne zwierzęta

autokar

 • właściwe zachowanie się dzieci w przestrzeni muzeum
 • przybliżenie pojęć związanych z muzeum: eksponat, ekspozycja, wystawa
 • poznanie historii swojego regionu- zwiedzanie Łazienek Królewskich

18

października

2019r.

Teatr Capitol

 

„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

+

warsztaty teatralne

autokar

 • podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklach
 • umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,
 • uwrażliwienie na piękno, krzewienie kultury i estetyki żywego słowa

19
listopada 2019r.

Kino Cinema City

zgodnie z harmonogramem kina

piesza

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino)
 • integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej

luty/marzec
2019r

Wycieczka całodniowa

 

Farma 4 Pory Roku

„Kolory i odgłosy łąki”

 

 

autokar

 • integracja zespołu poprzez wspólne gry i zabawy
 • poznanie zwierząt hodowlanych na farmie oraz ekosystemu łąki

29  maja
2019r.

 

 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych:

L.p.

Nazwa uroczystości/ imprezy

Termin

 1.  

Dzień Pluszowego Misia

listopad 2019

 1.  

Spotkanie z św. Mikołajem

grudzień 2019

 1.  

Bożonarodzeniowe przedstawienie
„Narodziła Nam się Miłość”

grudzień 2019

 1.  

Wigilia klasowa

grudzień 2019

 1.  

Bal Karnawałowy

styczeń 2020

 1.  

Przegląd recytatorski

styczeń 2020

 1.  

Dzień Bezpiecznego Internetu

luty 2020

 1.  

Obchody Światowego Dnia Wody

marzec 2020

 1.  

Powitanie wiosny „Zielono Mi”

marzec 2020

 1.  

Dzień Mamy i Taty

maj 2020

 1.  

Maraton sportowy

czerwiec 2020

 1.  

Dzień Dziecka

czerwiec 2020

 1.  

Uroczyste pożegnanie zerówki

czerwiec 2020

 

 

 

 

 

ZAPLANOWANE ZEBRANIA Z RODZICAMI:

 • 29.08.2019 (czwartek)
 • 01.10.2019 (wtorek)
 • 14.11.2020 (czwartek)
 • 23.04.2020 (czwartek)

 

Opracowała:
Tatiana Wysocka

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć