Nawigacja

Plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 341
W WARSZAWIE,
 ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Priorytety i cele oddziałów zerowych na rok szkolny 2020/2021:

 1. Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w procesie kształcenia.
 2. Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 4. Promocja zdrowia, w tym profilaktyka bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.
 5. Kształtowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań dotyczących zapobiegania rozpowszechnia się COVID-19.

Wykaz realizowanych programów i projektów edukacyjnych

L.p.

Nazwa programu,
projektu edukacyjnego

Wydawnictwo/organizator

Obszar edukacyjny

 1.  

Program wychowania przedszkolnego

Mac Edukacja

----

 1.  

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Maspex

M.Zawrot dla grupy 0b

edukacja ekologiczna

 1.  

„Historia w kolorach”

Instytut Pamięci Narodowej

edukacja historyczna

 1.  

„Cała Polska czyta dzieciom”

Fundacja ABC XXI

edukacja czytelnicza

 1.  

„Mały Miś w świecie literatury”

N.Monastyrska dla grupy 0c

B.Kulesza dla grupy 0a

edukacja czytelnicza

 1.  

„Raz, dwa, trzy- liczysz i budujesz z klocków Ty!”

T.Wysocka dla grupy 0a

edukacja matematyczna

 1.  

„Kodowanie na dywanie”

M. Fidura dla grupy 0b

edukacja matematyczna

 

Harmonogram konkursów

L.p.

Nazwa konkursu

Obszar edukacyjny

Przewidywany termin

1.

Ozdoba Bożonarodzeniowa

techniczny

grudzień 2020

2.

Konkurs recytatorski

polonistyczny

styczeń/luty 2021

3.

Wiosenne literki i cyferki

plastyczny

marzec 2021

 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych:

L.p.

Nazwa uroczystości/ imprezy

Termin

 1.  

Dzień „Szkoła do Hymnu”

listopad 2020

 1.  

Dzień Pluszowego Misia

listopad 2020

 1.  

Spotkanie z św. Mikołajem

grudzień 2020

 1.  

Wigilia klasowa

grudzień 2020

 1.  

Bal Karnawałowy

styczeń 2021

 1.  

Przegląd recytatorski

styczeń/luty 2021

 1.  

Dzień Bezpiecznego Internetu

luty 2021

 1.  

Obchody Światowego Dnia Wody

marzec 2021

 1.  

Powitanie wiosny „Zielono Mi”

marzec 2021

 1.  

Dzień Mamy i Taty

maj 2021

 1.  

Dzień Dziecka

czerwiec 2021

 1.  

Uroczyste pożegnanie zerówki

czerwiec 2021

 

Zaplanowane zebrania z rodzicami:

 • 31.08.2019 (poniedziałek)
 • 06.10.2019 (wtorek)
 • 24.11.2020 (wtorek)
 •  20.04.2020 (wtorek)

 

Warszawa, dnia 18.09.2020

opracowała:
Tatiana Wysocka

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć