Nawigacja

Plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY OODZIAŁÓW PRZEDSZKONYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 341
W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Priorytety i cele oddziałów zerowych na rok szkolny 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw wśród dzieci.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci w zakresie programowania. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 4. Organizacja warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

 

Wykaz realizowanych programów i projektów edukacyjnych

L.p.

Nazwa programu, projektu edukacyjnego

Wydawnictwo/organizator

Obszar edukacyjny

 1.  

Program wychowania przedszkolnego – „Wokół przedszkola”

Mac Edukacja

----

 1.  

„Kubusiowi przyjaciele natury”

Maspex

edukacja ekologiczna

 1.  

„Historia w kolorach”

Instytut Pamięci Narodowej

edukacja historyczna

 1.  

„Cała Polska czyta dzieciom”

Fundacja ABC XXI

edukacja czytelnicza

 1.  

„Dziecięca matematyka wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej”

edukacja matematyczna

 1.  

„Akademia Aquafresh”

Aquafresh

edukacja zdrowotna

 1.  

„Mały Miś w świecie literatury”

Anna Sosnowska, Monika Kwiecień dla grupy 0a

edukacja czytelnicza

 1.  

„Kodowanie na dywanie”- innowacja pedagogiczna

K.Stępień dla grupy 0c

edukacja informatyczna
(elementy programowania)

 1.  

„Metoda Ruchu Rozwijającego wg. W.Sherbourn”

T.Wysocka dla grupy 0b

edukacja ruchowa

 1.  

„Kodowanie na dywanie”

M.Fidura dla grupy 0b

edukacja informatyczna
(elementy programowania)

 

Warsztaty edukacyjne dla dzieci na terenie szkoły

L.p.

Temat

Data

 1.  

Warsztaty zoologiczne „Puszyste i kolczaste”

24.09.2018

 1.  

Warsztaty zoologiczne „W wiosennej zagrodzie”

08.04.2019

 1.  

Warsztaty ekologiczno-przyrodnicze „Tajemniczy świat owadów- pszczoły i mrówki”

27.05.2019

 

Plan pracy ze środowiskiem lokalnym:

 1. Organizowanie spotkań z policją/strażą miejską – pogadanki nt. prawidłowego zachowania się w różnych miejscach, wzywania pomocy oraz właściwego poruszania się przez jezdni.
 2. Współpraca z biblioteką szkolną i miejską – udział w zajęciach bibliotecznych.
 3. Zajęcia o tolerancji i niesieniu pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wspieranie różnych akcji charytatywnych: „WOŚP”, „Paczka dla Kombatanta”. „Zbieranie korków”, „Karma dla schroniska” itp.

 

Plan wycieczek dla oddziałów zerowych

L.p.

Miejsce- temat

Środek transportu

Cel

Data wycieczki

Osoba odpowiedzialna

 1.  

Teatr Palladium

przedstawienie teatralne zgodnie z harmonogramem teatru

autokar

 • podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklach
 • umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,
 • uwrażliwienie na piękno,
 • krzewienie kultury i estetyki żywego słowa

15 października

2018r.

M.Kwiecień

 1.  

Kino Cinema City

film zgodny z harmonogramem kina

pieszo

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino)
 • integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej

 listopad/ grudzień

 2018r

M.Kwiecień

 1.  

Muzeum Archeologiczne

warsztaty muzealne
„Mój dom. Lepienie paciorków”

tramwaj

 • właściwe zachowanie się dzieci w przestrzeni muzeum
 • zainteresowanie dzieci archeologią
 • zaznajomienie z warunkami pracy i życia praprzodków,
 • wzbogacenie wiedzy na temat prehistorycznych zwierząt
 • doskonalenie motoryki małej, dzięki lepieniu koralików z modeliny

       marzec 2019r.

M.Racińska

 1.  

Wycieczka do
Farmy 4 pory Roku

„Wielkanocne tradycje”

autokar

 • Poznawanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych
 • Tworzenie własnego koszyczka wielkanocnego
 • Integracja zespołu poprzez wspólne gry i zabawy
 • Poznanie zwierząt hodowlanych na farmie.

15 kwietnia 2019r.

A. Sosnowska

 1.  

Zabawy ruchowe
w sali zabaw

tramwaj

 • wspólne świętowanie Dnia Dziecka
 • rozwijanie motoryki dużej
 • integracja grupy

czerwiec 2019r.

wychowawcy klasy

 

Harmonogram konkursów:

L.p.

Nazwa konkursu

Obszar

Przewidywany termin

 1.  

 „Przyjaciel wszystkich – pluszowy Miś”

 

plastyczny

listopad 2018

 1.  

Konkurs dzielnicowy - „Drzewko bożonarodzeniowe” lub „Anioły małe i duże”

 

plastyczno -techniczny

grudzień 2018

 1.  

 „Świat figur geometrycznych”

 

plastyczno-matematyczny

styczeń 2019

 1.  

Konkurs recytatorski twórczości Jana Brzechwy

 

polonistyczny

styczeń/ luty 2019

 1.  

Konkurs piosenki  dziecięcej

muzyczny

marzec/ kwiecień 2019

 

 1.  

Konkurs na zakładkę do książki

 

plastyczny

marzec/ maj 2019

 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych:

L.p.

Nazwa uroczystości/ imprezy

Termin

 1.  

Dzień Kropki

wrzesień 2018

 1.  

Dzień Pluszowego Misia

listopad 2018

 1.  

Spotkanie z św. Mikołajem

grudzień 2018

 1.  

Bożonarodzeniowe przedstawienie „Narodziła Nam się Miłość”

grudzień 2018

 1.  

Wigilia klasowa

grudzień 2018

 1.  

Bal Karnawałowy

styczeń 2019

 1.  

Przegląd recytatorski „Wiersze J.Brzechwy”

styczeń/luty 2019

 1.  

Dzień bezpiecznego internetu

luty 2019

 1.  

Obchody Światowego Dnia Wody

 marzec 2019

 1.  

Powitanie wiosny „Zielono Mi”

marzec 2019

 1.  

Dzień Mamy i Taty

maj 2019

 1.  

Piknik szkolny

czerwiec 2019

 1.  

Maraton sportowy

czerwiec 2019

 1.  

Dzień Dziecka

czerwiec 2019

 1.  

Uroczyste pożegnanie zerówki

czerwiec 2019

 

Zaplanowane zebrania z rodzicami:

30.08.2018

02.10.2018

20.11.2018

24.04.2019

 

opracowała:

Tatiana Wysocka

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć