Nawigacja

Plan pracy

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 341 W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Priorytety i cele oddziałów zerowych na rok szkolny 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej.
 3. Organizacja warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

 

REALIZACJA ZAMIERZEŃ – ZAKRES DZIAŁAŃ PROWADZONYCH DO UZYSKANIA SPODZIEWANYCH EFEKTÓW

Ø  Wykorzystywanie zabaw i pomocy dydaktycznych rozwijających możliwości intelektualne dzieci oraz ich wszechstronny i wielokierunkowy rozwój.

Ø  Współdziałanie w relacji rodzice-nauczyciel-dzieci.

Ø  Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli, aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój na najwyższym poziomie.

Ø  Doposażenie sal w pomoce dydaktyczne oraz tworzenie własnych pomocy, które mają na celu podnoszenie poziomu integracji sensorycznej.

Ø  Udział dzieci w konkursach i projektach edukacyjnych.

 

WYKAZ REALIZOWANYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

L.p.

Nazwa programu, projektu

       1.             

Program wychowania przedszkolnego – „Nasze przedszkole”

       2.             

Program wczesnej profilaktyki „Cukierki”

       3.             

„Kubusiowi przyjaciele natury”

       4.             

„Mamo, tato wolę wodę”

       5.             

„Cała Polska czyta dzieciom”

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

L.p.

Nazwa uroczystości/ imprezy

Termin

1.

Dzień Pluszowego Misia

listopad 2017

2.

Spotkanie z Mikołajem

grudzień 2017

3.

Bożonarodzeniowe przedstawienie „Narodziła Nam się Miłość”

grudzień 2017

4.

Wigilia klasowa

grudzień 2017

5.

Bal Karnawałowy

styczeń 2018

6.

Przegląd recytatorski „Wiersze J.Brzechwy”

luty 2018

7.

Obchody Światowego Dnia Wody

 marze 2018

8.

Powitanie wiosny „Zielono Mi”

marzec 2018

9.

Dzień Mamy i Taty

maj 2018

10.

Piknik szkolny

czerwiec 2018

11.

Maraton sportowy

czerwiec 2018

12.

Dzień Dziecka

czerwiec 2018

13.

Uroczyste pożegnanie zerówki

czerwiec 2018

 

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW

L.p.

Nazwa konkursu

Obszar

Termin

       1.             

Bożonarodzeniowa kartka  świąteczna

techniczny

grudzień 2017

       2.             

Warszawska syrenka

recytatorski

luty 2018

       3.             

Wielkanocna pisanka

plastyczny

kwiecień 2018

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM lokalnym

       1.            Organizowanie spotkań z policją/strażą miejską – pogadanki nt. prawidłowego zachowania się w różnych miejscach oraz właściwego poruszania się przez jezdnie

       2.            Współpraca z biblioteką szkolną i miejską – udział w zajęciach bibliotecznych

       3.            Zajęcia o tolerancji i niesieniu pomocy dla osób niepełnosprawnych „Klub szalonego wózkarza”

       4.            Wspieranie różnych akcji charytatywnych: „WOŚP”, „Paczka dla Kombatanta”. „Zbieranie korków”, „Karma dla schroniska”

 

 

PLAN WYCIECZEK

L.p.

Miejsce- temat

Środek transportu

Cel

Data wycieczki

 1.  

Teatr Guliwer/Rampa

przedstawienie teatralne zgodnie z harmonogramem teatru

autokar

·         podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklach

·         umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,

·         uwrażliwienie na piękno,

·         krzewienie kultury i estetyki żywego słowa

 

październik/ listopad

2017r.

 1.  

Muzeum Geologiczne

warsztaty muzealne
„Paleontologia w małym palcu”

autokar

·         zainteresowanie dzieci paleontologią

·         zaznajomienie z warunkami pracy paleontologów zapoznanie z różnymi typami skamieniałości i sposobem ich powstawania

·         wyjaśnienie metod poszukiwania skamieniałości, ich transportu oraz preparacji

·         wzbogacenie wiedzy na temat prehistorycznych zwierząt (kręgowce i bezkręgowce)

kwiecień 2018r.

 1.  

Zamek Królewski

lekcja muzealna „Legendy warszawskie” + zwiedzanie rynku Starego Miasta

tramwaj

·         dzieci potrafią odtworzyć wątek fabularny legendy

·         dzieci właściwie zachowują się w przestrzeni muzeum

·         dzieci zwiedzają charakterystyczne miejsca starówki w Warszawie

maj/ czerwiec 2018r.

 1.  

Edukacyjny plac zabaw- Klockownia

 

autokar

·         wspólne świętowanie Dnia Dziecka

·         rozwijanie motoryki małej ręki, wyobraźni, logicznego myślenia

·         współpraca w grupie podczas tworzenia konstrukcji przestrzennych

czerwiec 2018r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć