Nawigacja

Plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 341 W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/202
3

 

Roczny plan pracy oddziałów zerowych przy SP nr 341 powstał w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23.

 

Priorytety i cele oddziałów zerowych na rok szkolny 2022/2023:

 1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 2. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolu. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznaniu współczesnego kanonu polskiej literatury dla dzieci.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 5. Edukacja włączająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/

 

Plan pracy ze środowiskiem lokalnym:

 1. Organizowanie spotkań z policją/strażą miejską.
 2. Współpraca z biblioteką szkolną i miejską – udział w zajęciach bibliotecznych.
 3. Wspieranie różnych akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.
 4. Zawody moich rodziców/dziadków- włączanie ich w życie szkoły.
 5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 20- pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce oraz zachęcanie rodziców do udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez poradnię.

 

Wykaz realizowanych programów i projektów edukacyjnych:

L.p.

Nazwa programu,
projektu edukacyjnego

Wydawnictwo/organizator

Obszar edukacyjny

 1.  

Program wychowania przedszkolnego „Strefa Przedszkolaka”

Mac Edukacja,

realizują wszystkie grupy

----

 1.  

„Kodowanie na start”

Mac Edukacja,

realizują wszystkie grupy

edukacja matematyczna

 1.  

„Historia w kolorach”

Instytut Pamięci Narodowej,

realizują wszystkie grupy

edukacja historyczna

 1.  

„Cała Polska czyta dzieciom”

Fundacja ABC XXI,

realizują wszystkie grupy

edukacja czytelnicza

 1.  

„Plastyczne zabawy sensoryczne w twórczej pracy z dziećmi”

B. Janeczek dla grupy  0a, 0b, 0c

edukacja

plastyczna

 1.  

„Zakamarek- Ekotriki na kąciki”

J. Rozbicka dla grupy 0a

edukacja ekolgiczna

 1.  

„Gra zmysłami”

B. Kulesza dla grupy 0b

edukacja emocjonalna

 1.  

„Przedszkolak pełen zdrowia. Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

M. Niedziałek dla grupy 0c

edukacja zdrowotna

 

 

Wykaz realizowanych innowacji:

 

Nazwa innowacji

Osoba odpowiedzialna za realizację

1.

Jestem małym ratownikiem

B. Janeczek

2.

Kreatywne prace plastyczne

J. Rozbicka

3.

Odkryj tajemnice swoich rąk

Wszyscy nauczyciele zerówek,

Koordynator B. Kulesza

 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych:

L.p.

Nazwa uroczystości/ imprezy

Termin

 1.  

Dzień Pluszowego Misia

listopad 2022

 1.  

Dzień „Szkoła do Hymnu”

listopad 2022

 1.  

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

grudzień 2022

 1.  

Wigilia klasowa

grudzień 2022

 1.  

Bal Karnawałowy

styczeń 2022

 1.  

Przegląd recytatorski

styczeń/luty 2023

 1.  

Dzień Bezpiecznego Internetu

luty 2023

 1.  

Światowy Dzień Pizzy

luty 2023

 1.  

Obchody Światowego Dnia Wody

marzec 2023

 1.  

Pierwszy Dzień Wiosny

marzec 2023

 1.  

Dzień Mamy i Taty

maj 2023

 1.  

Dzień Dziecka

czerwiec 2023

 1.  

Uroczyste pożegnanie zerówki

czerwiec 2023

 

Harmonogram konkursów:

 1. B. Kulesza,

 J. Kosmala

Zabawka sensoryczna

techniczny

październik 2022

 1. B. Janeczek

Bożonarodzeniowa ozdoba

techniczny

grudzień 2022

 1. Wszyscy nauczyciele zerówek

Konkurs recytatorski

polonistyczny

styczeń/luty 2023

 1. M. Zawrot

Konkurs piosenki wiosennej

muzyczny

marzec 2023

 1. J. Rozbicka,

        M. Niedziałek

Letni powiew radości

plastyczny

maj 2023

 

Harmonogram warsztatów dla dzieci na terenie szkoły oraz planowane wycieczki i wyjścia:

 

L.p.

 

Rodzaj wyjścia, warsztatów

 

Planowany termin

1.

Warsztaty z jeżami

wrzesień

2.

Warsztaty pszczelarskie

październik

3.

Warsztaty „Mały kucharz”, robienie i dekorowanie pierników

grudzień

4.

Warsztaty archeologiczne

styczeń

5.

Warsztaty LEGO

marzec

6.

Warsztaty mydlarskie

maj

7.

Teatr Kamienica „Pomocnicy Św. Mikołaja. Prot i Filip”

listopad

8.

Opera Narodowa

luty

9.

Wyjście do Cinema City

kwiecień

10.

Wycieczka do Leśniczówki Paryż

czerwiec

 

 

Zaplanowane zebrania z rodzicami:

 • 30.08.2022 r.
 • 03.10.2022 r.
 • Listopad 2022 r. INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z RODZICAMI
 • 24.04.2023 r.

 

Opracowała: Jolanta Rozbicka

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć