Nawigacja

Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z księgozbioru biblioteki korzystają wszyscy uczniowie i nauczyciele w godzinach jej otwarcia.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 lub 3 książki na okres dwóch tygodni od daty wypożyczenia.
 3. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 4. Po upływie terminu zwrotu, czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować.
 5. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie zostanie czasowo ograniczona możliwość korzystania z biblioteki do momentu rozliczenia się z wcześniejszych wypożyczeń.
 6. W wypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany kupić inną, uzgodnioną z bibliotekarzem.
 7. Wypożyczone książki należy szanować. Zauważone uszkodzenie zgłasza się bibliotekarzowi
 8. W bibliotece obowiązuje cisza, kulturalne zachowanie oraz zakaz spożywania posiłków przez czytelników.
 9. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

 1. Podręczniki są własnością organu prowadzącego Szkołę Podstawową Nr 341 w Warszawie.
 2. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania tj. około 3 miesięcy uczniom edukacji wczesnoszkolnej, a pozostałym na okres roku szkolnego.
 3. Materiały ćwiczeniowe przekazane uczniom nie podlegają zwrotowi.
 4. Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, rysować, kolorować, wycinać, zaginać stron).
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręczników.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych (w trakcie trwania roku szkolnego) uczniowie zaopatrują się we własnym zakresie w nowe ćwiczenia.
 8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, zmienia szkołę, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki.
 9. Uczniowie zobowiązani są zwrócić komplet podręczników do biblioteki w przedostatnim tygodniu roku szkolnego w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek itp.).
 10. Sprawy sporne pomiędzy bibliotekarzem, nauczycielem i uczniem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 11. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć