Nawigacja

Rekrutacja

Rekrutacja w roku szk. 2022/2023

 

Zapraszamy kandydatów do Szkoły Podstawowej Nr 341 od września 2022 roku!

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się bezpośrednie zebranie w szkole dla Rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i przyszłych klas pierwszych. Dlatego też pragniemy przybliżyć Państwu informacje o naszej placówce. Spotkania z rodzicami dzieci, które zakwalifikują się do szkoły i oddziałów zerowych, odbędą się pod koniec sierpnia – o terminie poinformujemy w późniejszym czasie.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej istnieje od 1993 roku. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do funkcjonowania we współczesnym świecie – oprócz wiedzy staramy się wyposażyć młodych ludzi w kulturę, szacunek do innych, tolerancję, odpowiedzialność, aktywność społeczną oraz wrażliwość i kreatywne podejście do życia.

Od września dzieci z grup zerowych i uczniowie z klas I-III rozpoczną naukę w nowo oddanym budynku Szkoły Podstawowej Nr 341.

Baza szkoły:

 • budynek szkolny przyjazny dzieciom, w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością,  całkowicie wyposażony dla potrzeb nauczania i wspomagania wczesnoszkolnego;
 • nauka odbywa się  w pracowniach edukacji wczesnoszkolnej oraz salach  komputerowych, w których  znajdują się nowoczesne pomoce dydaktyczne;
 • sale do zajęć specjalistycznych  - zajęcia logopedyczne, SI, reedukacja, itp.;
 • obiekty sportowe – dwie sale rekreacyjne, wielofunkcyjne boiska przyszkolne oraz place zabaw;
 • dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia szkolna;
 • stołówka szkolna – firma zewnętrzna  zapewnia gorące posiłki, które przygotowuje na miejscu;
 • gabinet pielęgniarki szkolnej z opieką w czasie godzin pracy szkoły.

Oferta szkoły:

 • oferujemy właściwy poziom nauczania pod okiem doświadczonej, wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej, która stosuje najnowsze techniki i metody pracy;
 • realizujemy ciekawe, autorskie programy i  projekty edukacyjne , które rozwijają zainteresowania i pasje uczniów;
 • proponujemy szeroką gamę dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów;
 • wspieramy uczniów z trudnościami poprzez zajęcia wspomagające prowadzone przez specjalistów z wysokimi kompetencjami (pedagog, psycholog, logopeda, pedagodzy wspomagający, reedukatorzy);
 • zapewniamy opiekę  świetlicową w godzinach 7.00 - 17.00;
 • tworzymy programy wychowawcze we współpracy z rodzicami, którzy mają wpływ na wychowanie i kształcenie swoich dzieci;
 • oferujemy na zajęciach dydaktycznych język angielski, a od klasy VII jako drugi – język hiszpański;
 • promujemy aktywny styl  życia uczniów, organizując ciekawe zajęcia sportowe;
 • uwrażliwiamy  dzieci na pomoc potrzebującym w ramach  szkolnego wolontariatu;
 • współpracujemy z wieloma instytucjami, które mają wpływ na zdobywanie wiedzy i rozwój zainteresowań i uzdolnień naszych wychowanków;
 • proponujemy ciekawe  uroczystości  i imprezy kulturalne  dla uczniów i ich rodziców;
 • oferujemy  dostęp do odpłatnych zajęć rozwijających na terenie szkoły – nauka języków, akrobatyka, piłka nożna, ceramika, szachy, karate, itp.

 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy kierować je na adres mailowy: sekretariat@sp341.edu.pl

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć