Nawigacja

Formay wsparcia doradztwa zawodowego w szkołach oferowane przez Biuro Edukacji oraz WCIES

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES realizują zadania wzmacniające funkcję doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Celem zintensyfikowanych działań jest przede wszystkim wsparcie uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego i wskazanie korzyści w podejmowaniu przez uczniów dalszej nauki  w szkołach kształcących w  zawodach.

W roku szkolnym 2019/2020 przygotowane zostały następujące formy wsparcia:

1) uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych:

a) w szkołach (w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy realizowany jest projekt pt. „Sięgnij po więcej!-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”. W związku z tym uruchomione zostały tam Punkty Informacji i Kariery, w których udzielane jest indywidualne wsparcie i przeprowadzana jest między innymi  diagnoza predyspozycji edukacyjno-zawodowych uczniów). W pozostałych szkołach zadania te są realizowane przez doradców zawodowych, psychologów, pedagogów oraz wychowawców klas;

b) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie m.st. Warszawy https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21962-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-mst;

c) w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES: https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi;

d) w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego http://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego;

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć