Nawigacja

Varsavianistyczna szkoła

PROJEKT EDUKACYJNY „VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA”

2017/2018

 

Cele projektu:

 

 1. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie i jej przeszłości.
 2. Poznanie przez uczniów zabytków i miejsc pamięci własnego miasta.
 3. Promowanie aktywności uczniów poprzez samodzielne poznawanie Warszawy.
 4. Integracja społeczności wokół działań na rzecz Warszawy.

 

Zadania dla szkoły:

 1. Przeprowadzenie co najmniej 10 zajęć na temat Warszawy
 2. Przygotowanie przez uczniów „gazetki” o tematyce warszawskiej
 3. Publikowanie w gazetce szkolnej artykułów o tematyce varsavianistycznej
 4. Przeprowadzenie minimum 5 wycieczek po Warszawie.
 5. Zorganizowanie przynajmniej jednego konkursu o Warszawie.
 6. Zdobycie przez 15 uczniów odznaki Młody Przyjaciel Warszawy
 7. Zorganizowanie akcji „Pracuję na rzecz środowiska lokalnego”
 8. Udział przedstawicieli szkoły w 5 działaniach TPW
 9. Zorganizowanie dwóch spotkać ze słynnymi Warszawiakami

Cykl lekcji o Warszawie

Temat lekcji

klasa

Przedmiot

Odpowiedzialni

Termin relaizacji

Warszawa w czasach rozbiorów. Księstwo Warszawskie

VI

Historia

nauczyciele historii

wrzesień

Odzyskanie Niepodległości przez Polskę. Józef Piłsudski w Warszawie

VI

Historia

nauczyciele historii

październik

Powstanie listopadowe. Noc listopadowa na ulicach Warszawy.

VII

Historia

nauczyciele historii

październik

Warszawa- symbole i historia naszego miasta

IV

Historia i lekcje z wychowawcą

nauczyciele historii, wychowawcy klas

listopad

Najważniejsze zabytki Warszawy

IV

Historia i lekcje z wychowawcą

nauczyciele historii, wychowawcy klas

listopad

Styl romański i gotycki na Mazowszu i w Warszawie

V

Historia

nauczyciele historii

listopad

Czy w średniowieczu istniała Warszawa?

V

Historia

nauczyciele historii

listopad

Warszawskie parki i pomniki przyrody

IV

Przyroda

nauczyciele przyrody

listopad

 

 

 

 

 

Na polu elekcyjnym i na sejmie

V

Historia

nauczyciele historii

marzec

Przed katedrą św. Jana- Konstytucja 3 maja

V

Historia

nauczyciele historii

maj

Malujemy Warszawę

IV-VII

Plastyka

nauczyciele                         plastyki

grudzień/styczeń

Zabytki Warszawy

V

Informatyka

nauczyciele                         informatyki

grudzień/styczeń

Piosenki o mojej Warszawie

IV-VII

Muzyka

nauczyciele                         muzyki

luty/marzec

Odzyskanie Niepodległości przez Polskę. Józef Piłsudski w Warszawie

VII

Historia

nauczyciele historii

marzec

Krajobraz wielkomiejski Warszawy

V

Przyroda

nauczyciele przyrody

marzec

Warszawskie legendy

V

J. polski

nauczyciele                         j. polskiego

marzec

Powstanie Warszawskie

VI

Historia

nauczyciele historii

maj

 PLAN WYCIECZEK PO WARSZAWIE:

Miejsce

klasy

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Muzeum Historii Polski

IV

październik

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Park Młociny

IV

październik

wychowawcy klasa

Spacer po Warszawskich Powązkach

IV-VI

październik

p. J. Kuk- Klub Wolontariatu

Wizyta w Muzeum Wojska Polskiego

V

październik

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Udział w Rajdzie „Palmiry”

IV-VII

październik

p. R. Rzechuła

p. E. Sikora

p. B. Małłek

Muzeum Archeologiczne

IV

listopad

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Wizyta w warszawskiej Cytadeli

VII

listopad

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Muzeum Marii Curie Skłodowskiej

IV

styczeń

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Muzeum w Muzeum Narodowym

VII

marzec

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Muzeum Historii Żydów Polskich

VI

kwiecień

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Wizyta na Zamku Królewskim

V

maj

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Wizyta w Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego

VI

maj

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Spacer po dzielnicy

IV

dowolny termin

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Spacer po Starym Mieście

V-VII

dowolny termin

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Wycieczka autokarowa po Warszawie

V

dowolny termin

nauczyciele historii, wychowawcy klas

Konkursy związane z tematyką Varsavianistyczną:

Konkurs

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Szkolny Konkurs dla klas V             „ Warszawskie pomniki”

listopad

nauczyciele biblioteki

Dzielnicowy konkurs plastyczny, literacki, fotograficzny i multimedialny „Warszawa-  moje miasto”-

grudzień/styczeń

 

nauczyciele j. polskiego, historii, plastyki, informatyki

Udział uczniów w Warszawskim Konkursie Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza

marzec

p.D. Kosiór

 

 Akcje Wolontariatu i Samorządu Szkolnego na rzecz środowiska związane z tematyką Varsavianistyczną:

Akcja

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Sprzątanie grobów na Powązkach

październik

p. J. Kuk- Klub Wolontariatu

Wizyta dzieci z domu Dziecka w Morągu- zwiedzanie Warszawy

wrzesień

p. J. Kuk- Klub Wolontariatu

Dzień Pluszowego Misia- zbiórka dla warszawskich szpitali

listopad

p. J. Owczarz- Samorząd Szkolny

Koncert pieśni patriotycznych w Domu Kombatanta

listopad

p. J. Kuk, R. Rzechuła,

 Apele i uroczystości szkolne związane z tematyką Varsavianistyczną:

Uroczystość

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Apel z okazji rocznicy upadku Powstania Warszawskiego

październik

p. T. lat osiński, p. A. Martko

Dzielnicowa uroczystość podsumowania konkursów „Warszawa-moje miasto

luty

p. D. Kosiór, p. J. Kuk

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791r. „ Przed katedrą św. Jana

maj

R. Rzechuła

Udział uczniów w działaniach TPW:

Działania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Spacery historyczne

cały rok

p. D. Kosiór, p. B. Małłek

Gry miejskie

cały rok

p. D. Kosiór, p. B. Małłek

Uroczystości rocznicowe

cały rok

p. D. Kosiór, p. B. Małłek

 

Inne działania:

Działania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Przygotowanie przez uczniów „gazetki” o tematyce warszawskiej

cały rok

p. D. Kosiór, E. Kalita

Publikowanie w gazetce szkolnej artykułów o tematyce varsavianistycznej

cały rok

p. A. Gajewska

Zdobycie przez 15 uczniów odznaki Młody Przyjaciel Warszawy

cały rok

p. D. Kosiór, p. E. Kalita

Zorganizowanie dwóch spotkać ze słynnymi Warszawiakami

Dowolny termin

p. D. Kosiór, p. B. Małłek,             J. Kuk

 

Opracowała: Dorota Kosiór

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć