Nawigacja

 • Obecne teorie mózgu, przedstawiające go jako organ plastyczny podlegający nieustannym modyfikacjom, dają nauczycielom i pedagogom wiele możliwości wykorzystania w pracy procesu uczenia się opartego o doświadczenie. Istnieje wiele technik mających wpływ na usprawnianie umiejętności dzieci, zarówno, jeśli chodzi o naukę w szkole jak i codzienne funkcjonowania. Prace badawcze potwierdziły ogromne znaczenie uwagi słuchowej, czyli harmonijnego współdziałania głosu, słuchu i mowy dla sprawnego funkcjonowania organizmu człowieka – jego zachowania, sposobu porozumiewania się, samopoczucia i ogólnego stanu psychiki. Prowadzone badania wykazały również, że główna przyczyną zaburzeń w w/w sferach jest zachwianie bądź brak uwagi słuchowej. Trudności z przetwarzaniem słuchowym występują coraz częściej w naszym społeczeństwie. Przyczyn tych trudności można upatrywać zarówno w zanieczyszczeniu środowiska, wszechobecnym hałasie, stresie, a nawet przebytych chorobach - zwłaszcza górnych dróg oddechowych. Poniższe wyniki mogą stanowić informacje dla rodziców i nauczycieli o podjęciu niezbędnych działań, mających na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce języków obcych, sprawniejszym czytaniu, pisaniu oraz polepszeniu koncentracji uwagi i zapamiętywaniu.
  31.05.2023 09:05 | więcej »
 • Gdy w maju 2020 roku Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii przeprowadziła badanie wśród młodzieży, dotyczące funkcjonowania młodych w czasie lockdownu, wyłonił się przytłaczający obraz ich życia. Zdalna stała się nauka, zdalne kontakty z rodziną i przyjaciółmi, zdalna rozrywka. Choć część młodzieży radziła sobie w tej sytuacji bardzo dobrze, większość przeżywała trudności. Wszyscy jednak uważali, że nadmiarowy czas spędzany przed ekranem na dłuższą metę zaburza ich funkcjonowanie.
  12.02.2021 19:31 | więcej »
 • Czynnikami które mogą mieć wpływ na zaistnienie ośrodkowych zaburzeń przetwarzania słuchowego, są: wcześniactwo, niedotlenienie w trakcie porodu, zapalenie opon mózgowych, urazy głowy, predyspozycje genetyczne, nawracające zapalenie ucha, nowotwory oraz brak odpowiedniej stymulacji słuchowo-językowej we wczesnym dzieciństwie.

  03.06.2020 11:28 | więcej »
 • Zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od tego ile kalorii potrzebujemy spożyć dziennie, żeby zaspokoić swoje potrzeby i zachować zdrowie. Na podstawie 24-godzinnej przemiany materii wygląda to tak:
   

  • 60 do 70 proc. dziennego zapotrzebowania zużywają twoje organy wewnętrzne w wyniku procesów metabolicznych, niezbędnych do podtrzymywania pracy organizmu;
  • od 20 do 40 proc. energii wykorzystywana jest podczas bardzo różnych form wysiłku fizycznego ;
  • 10 proc. energii potrzebna jest do utrzymania prawidłowej temperatury ciała i zostaje zmagazynowana.
  29.01.2020 16:49 | więcej »
 • Według klasyfikacji ICD 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) Zespół Aspergera (F84.5). Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) zawiera kategorię spektrum autyzmu. W niniejszym opracowaniu powołujemy się na obowiązujące w Polsce kryteria (ICD-10). wchodzi w skład całościowych zaburzeń rozwoju, z powiazaniem do kryteriów diagnostycznych pokrywających się z autyzmem takich jak nieprawidłowości we wzajemnych interakcjach społecznych, a także ograniczony, stereotypowy, powtarzający się repertuar zachowań.

  17.06.2019 11:11 | więcej »
 • W latach trzydziestych XX wieku przeprowadzono pierwsze badania wykazujące zależność miedzy wadami zgryzu a wadami wymowy. W piśmiennictwie przedmiotu można znaleźć opinie, że ten sam czynnik może być przyczyną zarówno wady zgryzu, jak i wady wymowy.

  06.06.2019 15:25 | więcej »
 • Według badań Fundacji Dzieci Niczyje z 2015r – 64 % dzieci w wieku od 6 msc. życia do 6,5 lat korzysta z urządzeń mobilnych. Zaledwie 17% rodziców deklaruje brak wykorzystywania jakichkolwiek urządzeń mobilnych przez ich własne dzieci pomiędzy 5-6 rokiem życia.

  23.01.2019 09:59 | więcej »
 • Coraz częściej w gabinetach logopedycznych pojawiają się dzieci niemówiące lub wypowiadające zaledwie kilka słów w wieku 3 lat, za to świetnie potrafiące obsługiwać komputer, tablet czy smartfon. Co może być powodem tego zjawiska?
  15.01.2019 22:14 | więcej »
 • Większość rodziców nie rozmawia z dziećmi na temat zagrożeń płynących z sieci, ponieważ są przekonani, że ten temat ich nie dotyczy a ich dzieci nie są w sposób bezpośredni narażone na niebezpieczeństwo. Na przestrzeni lat niewiele się zmieniło w kwestii wiedzy rodziców na temat tego, co ich dziecko robi w Internecie, pomimo iż  rozwój sieci przebiega bardzo szybko. W 2006 roku 16% rodziców nie zauważało żadnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci przez najmłodszych (Wojtasik, 2006). Z innych badań wynika, że aż 63% polskich rodziców jest przekonanych, że ich dzieci nigdy nie doświadczyły cyberagresji (np. przykrych lub złośliwych wiadomości od rówieśników), podczas gdy ich dzieci były ofiarami takich zachowań (Kirwil, 2011). Według badań przeprowadzonych w 2013 roku 80% nastolatków powiedziało, że ich rodzice nie interesują się tym, co oni robią w Internecie (WSNS Pedagogium, NASK, 2013).
  15.01.2019 22:02 | więcej »
 • Pierwszą z grup do których przynależymy jest rodzina, która dla większości jest grupą najważniejszą. Grupa rówieśnicza stanowi jedno z głównych źródeł mechanizmów socjalizacyjnych. Istnieje wiele różnych grup społecznych, w których dziecko odbywa swoisty trening interpersonalny. Swoje umiejętności społeczne ćwiczy w klasie szkolnej, na boisku, w paczce osiedlowej, grupie sportowej czy zastępie harcerskim.
  15.01.2019 22:01 | więcej »
 • Dla każdego ucznia z racji uczestnictwa w procesie komunikacji werbalnej niezmiernie ważna jest poprawna wymowa. Jest ona podstawą w kształtowaniu jego osobowości, pozwala  wyrazić otaczający świat. Wszystkie wady wymowy, nawet te niewielkie mogą zaważyć na karierze szkolnej dziecka. Zwłaszcza substytucja, elizja, czy ubezdźwięcznianie głosek mają wpływ nie tylko na jakość komunikacji słownej, ale także są podstawą problemów z nauką czytania i pisania.
  15.01.2019 21:59 | więcej »
 • Warunkiem poprawnej artykulacji głosek są sprawne narządy mowy, głównie język i wargi. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i określonej pracy mięśni. Ćwiczenia narządów mowy mają na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów artykulacyjnych  i obejmują ćwiczenia wszystkich ruchomych narządów mowy.
  15.01.2019 21:58 | więcej »
 • Samoocena jest to "ewaluacja pojęcia Ja, czyli uogólniona, względnie trwała ocena siebie jako osoby" (Strelau, 2000, s. 573). Samoocena może dotyczyć zarówno wyizolowanych aspektów własnej osoby, jak też całościowej oceny siebie.  W psychologii termin samoocena jest używany zamiennie z pojęciem „ poczucia własnej wartości”.
  15.01.2019 21:54 | więcej »
 • Jak wynika z badań naukowych, dziecko przychodząc na świat nie posiada wrodzonego systemu wartości,  nie odróżnia czynów dobrych od złych. Podstawowe normy postępowania nabywa  w ciągu życia w procesie wychowania, a następnie w toku samodzielnego życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i ogólnospołecznym.
  15.01.2019 21:47 | więcej »
 • Słowo „dysleksja” kojarzymy  zazwyczaj z trudnościami w nauce pisania i czytania, ortografii i matematyki oraz z wolnym tempem uczenia się. Jest to tylko jedna ze stron dysleksji. Umysł dyslektyka funkcjonuje w taki sam sposób, jak umysły wielu genialnych ludzi. Te same funkcje umysłowe, które powodują dysleksję, są źródłem naturalnych zdolności i talentów.
  15.01.2019 21:46 | więcej »
 • W naszej szkole powstał:

  Dekalog Serdeczności, który towarzyszy nam co dzień. Brzmi on tak:

  1. Ponieważ serdeczność jest możliwa, nie ma powodu, by obywać się bez niej.
  2. Codziennie rozmawiajcie choć trochę ze sobą.
  3. Nieustannie próbujcie stawać się lepsi.
  4. Szanuj siebie.
  5. Okazuj współczucie innym.
  6. Bądź uprzejmy. Miłość nie dopuszcza złych manier.
  7. Odkrywaj dobre i piękne cechy ludzi, nawet wtedy, gdy czynią oni wszystko, by to ukryć.
  8. Nie bój się rozdźwięków i kłótni: jedynie zmarli i obojętni nigdy nie sprzeczają się.
  9. Nie pozwól, by owładnęły tobą małe irytacje i codzienne miernoty.
  10. Uśmiechnij się ! Uśmiech jest lekarstwem na wiele dolegliwości.

   

  15.01.2019 21:20 | więcej »
  • Szanuję drugiego człowieka, żeby każdy czuł się dobrze, równym.
  • Nie wyśmiewam się z wyglądu innych ludzi.
  • Szanuję upodobania i poglądy innych.
  • Nie krytykuję wypowiedzi innych.
  • Cenię drugiego człowieka.
  • Uważam, że każdy ma takie same prawa.
  • Uważam, że każdy zasługuje na przyjaźń.
  • Szanuję rzeczy nie patrząc na to, kto jest ich właścicielem.
  • Szanuję inne kultury i zwyczaje.
  • Każdy człowiek jest inny.
  • Lubię świat, w którym każdy jest jedyny w swoim rodzaju.
  • Nie śmieję się z czyjejś inności.
  • Szanuję i akceptuję niepełnosprawność ludzi.
  • Szanuję zdanie innych.
  • Nie narzucam swojej woli innym.
  • Umiem słuchać i rozumieć innych.
  • Każdy chce być sobą w towarzystwie innych.

   

  15.01.2019 21:18 | więcej »
 • O ile dla osoby dorosłej sieć jest źródłem informacji lub narzędziem pracy, o tyle dla dziecka ma ona dużo większe znaczenie, bo oprócz źródła wiedzy i rozrywki jest miejscem, w którym często rozgrywa się jego życie społeczne i towarzyskie.

  Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Teen Angels oraz Wired Safety wynika, że 31% dzieci korzysta z portali społecznościowych, 50% młodzieży porozumiewa się przez wideoczaty, prawie 70% dzieci kontaktuje się z osobami, których wcześniej nie spotkało twarzą w twarz. Aż 3/4 sześcio- i ośmiolatków przekazuje swoje hasła innej osobie. Natomiast 66% dziewcząt w wieku 7-12 lat przyznało, że podawało hasła innym. Dzieci są bardzo naiwne w internetowych kontaktach z innymi ludźmi. Dodatkowo sprzyja temu pozorna anonimowość i fałszywe poczucie intymności.

  15.01.2019 21:17 | więcej »
 • Ważną rolę w rozwoju mowy odgrywa połykanie. Około 3 - 4 roku życia sposób połykania zmienia się z tzw. niemowlęcego w dojrzałe. W tym czasie zwiększa się pionowy wymiar jamy ustnej. Powstaje wówczas dostatecznie dużo  miejsca dla ruchów pionowych języka, a zęby mleczne stanowią przeszkodę w wysuwaniu języka do przodu. Umiejętność spionizowania końca języka stwarza warunki do poprawnej artykulacji. Nieprawidłowe połykanie, bez pionizacji języka ma niekorzystny wpływ na zgryz dziecka oraz jego wymowę. Zbyt długie karmienie z butelki, stosowanie smoczków oraz ssanie palca utrudnia docieranie języka do podniebienia. Unoszący się język napotyka wówczas na przeszkodę  i z konieczności przemieszcza się do przodu. Zbyt długie połykanie typu niemowlęcego często towarzyszy wadzie wymowy określanej mianem seplenienia międzyzębowego. Między innymi w takich przypadkach obok ćwiczeń artykulacyjnych prowadzi się także ćwiczenia połykania. 

  Naukę połykania może prowadzić logopeda, a także opiekun dziecka, oczywiście po uprzednim poinstruowaniu przez specjalistę, w jaki sposób należy to czynić.

  15.01.2019 21:16 | więcej »
 • Warszawa, 7 listopada 2017

   

  Wychowywanie dzieci jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Wychowywać, to znaczy zaspokajać podstawowe potrzeby dziecka, kształtować jego charakter, uczyć określonego systemu wartości, rozwijać jego funkcje fizyczne i psychiczne oraz wprowadzać dziecko w krąg życia społecznego i kultury. W rodzinie dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia dotyczące wzajemnych stosunków z innymi ludźmi, uczy się relacji towarzyskich, nabywa doświadczeń dotyczących dyscypliny. Postawy rodziców warunkują styl wychowania w rodzinie, czyli określone, względnie stałe oddziaływania rodzicielskie i stosowane przez nich metody, których celem jest kształtowanie właściwych zachowań dzieci, wdrożenie do wykonywania powierzonych zadań i obowiązków. Stosowany w domu rodzinnym styl wychowawczy wpływa znacząco na charakter dziecka, sposób jego funkcjonowania, zachowanie, stosunek do norm i zasad społecznych oraz innych ludzi.

  W psychologii wyróżnia się trzy podstawowe systemy (modele) wychowania w rodzinie: wychowanie demokratyczne, autorytarne i liberalne.

  15.01.2019 21:15 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć