Nawigacja

Świetlica

 

 

Witamy w Świetlicy Szkolnej w nowym roku szkolnym 2021/2022

 

Lato mija, wrzesień wita mnie

Wszyscy mówią o tym, że:

Nowy rok przed nami

Wielkich wyzwań czas

Razem odkrywamy

Ten wspaniały czas

 

Nasza świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach od 7:00 do 17:00.

Jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po zakończonych lekcjach.
W świetlicy dzieci znajdują czas na swobodną zabawę, na odrabianie prac domowych, zabawę na świeżym powietrzu, a także na zajęcia wynikające z planu dydaktyczno - wychowawczego pracy świetlicy.

 

 1. Wyrabiamy nawyki dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).
 2. Wskazujemy czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
 3.  Rozwijamy zdolności muzyczne poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki.
 4.  Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, konkursów itp., dostosowanych do wieku dzieci.
 5. Rozwijamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie literatury dziecięcej, konkursy recytatorskie i czytelnicze.
 6. Wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 7.  Dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych oraz poprawnego zachowania.
 8.  Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania.
 9.  Uczymy umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 10.  Zachęcamy do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 11. Wyrabiamy właściwy stosunek do pracowników szkoły i innych uczniów.
 12.  Uczymy rozpoznawania uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 13.  Zapoznajemy z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).
 14. Kształtujemy postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych poprzez uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych, wykonywanie gazetek.

 


PROJEKT „PODRÓŻ PO ŚWIECIE WARTOŚCI”

Przez pierwsze dwa tygodnie czerwca uczniowie klas 3-ch, uczęszczający na świetlicę szkolną wyruszyły w podróż, podczas której dzieci z Ghany, Kenii, Lesotho, Nepalu, Namibii, Indonezji, Wenezueli i Peru opowiedziały im, co i dlaczego jest dla nich najcenniejsze, czym są wartości i jak można je realizować. Dzięki konkretnym przykładom opowiedzianym przez ich rówieśników z odległych zakątków świata, przyjrzeliśmy się wspólnie wartościom takim jak: wolność, wyrażanie siebie, empatia, odwaga, samodzielność, dbanie o siebie, odporność psychiczna i zaangażowanie.

Podczas zajęć dzieci czytały listy od swoich kolegów, oglądały zdjęcia i filmy ilustrujące realia, w których żyją dzieci w różnych częściach świata, gromadziły „pamiątki z podróży”, które umieszczały w podręcznych walizkach, które towarzyszyły im w ciągu całej podróży po świecie wartości.

                                                                                   Anna Dowgiel


Zabawy z piłką

Każdy uczeń o tym wie:

Chcesz być zdrowym ruszaj się!

Sport to bardzo ważna sprawa

Są reguły, jest zabawa.
 


 Konkurs plastyczny

Polska moja ojczyzna – Warszawa moje miasto

Świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci uczęszczających do świetlic pt. „Polska moja ojczyzna – Warszawa moje miasto”.

Celem konkursu było przede wszystkim wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej oraz kształtowanie świadomości narodowej.

Wszystkie prace były oryginalne, piękne i związane z tematem.

Każdemu uczestnikowi należą się gratulacje za włożony trud i pomysłowość.


 Maj

4-6.05.2022 r.

Warszawa moje miasto

Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych związanych z rodzinnym miastem.

Poznanie przez dzieci legend warszawskich znanych i mniej znanych.

9-13.05.2022 r.

Książka moim przyjacielem

Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z literaturą dziecięcą.

Od karteczki do książeczki – rozmowa z dziećmi na temat „Jak powstaje książka?”

Wspólne czytanie bajek, baśni, wierszy, wysłuchanie  wybranych słuchowisk dla dzieci.

16-20.05.2022 r.

Mój dom, moja rodzina     

Utrwalenie i sprawdzenie posiadanych przez dzieci wiadomości o rodzinie i domu,

Tworzenie pozytywnych kontaktów w grupie

23-27.05.2022 r.

Kochamy nasze mamy      

Podkreślenie ważnej roli matki w rodzinie.

Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych.

Wdrażanie zasad kultury na co dzień.

30.05 - 3.06.2022 r.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Zapoznanie z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron

świata. Kształtowanie postaw koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw

Uświadomienie dzieciom, czym jest tolerancja.


 Kwiecień

4 - 8.04.2022 r.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Model zdrowego dnia zdobycie wiedzy na temat tego, co składa się na zdrowy styl życia, uświadomienie sobie roli jaką odgrywa prawidłowe żywienie

 

 

11 - 13.04.2022 r.

Wielkanocne zwyczaje

Zapoznanie z tradycjami i obrzędami staropolskimi. Zapoznanie z historią i tradycją związaną ze świętem Prima Aprilis.

 

 

20 - 22.04.2022 r.

Mali  ekolodzy

Zapoznanie dzieci z kwiatami i owadami żyjącymi na łące.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i plastycznych, rozbudzanie twórczej aktywności dzieci.

 

25 - 29.04.2022 r.

Piękne są nasze barwy ojczyste          

Upowszechnianie wiedzy na temat świąt obchodzonych w maju

 


 WIELKANOCNE PRZEDSTAWIENIE

„Wielkanocny stół”

 

12 kwietnia odbyło się przedstawienie Wielkanocne, przygotowane przez  uczniów  klas III uczęszczających do świetlicy szkolnej pod kierunkiem pani Ani i pani Wiesi.

Młodzi aktorzy przebrani byli w kolorowe stroje. Znalazł się tam baranek, kurczaczek, kogut, baba wielkanocna, mazurek, kwiaty, pani Wiosna oraz  pisanki.

Aktorzy wykonali przygotowane i wyćwiczone dużo wcześniej wiersze i piosenki związane ze Świętami Wielkiej Nocy.

Dzieci zaprezentowały tradycje związane z przygotowaniami do świąt i samymi świętami. Przedstawienie obejrzeli uczniowie uczęszczający do świetlic szkolnych.

 


 

Konkurs  plastyczny

„Wiosna wokół nas”
 

„Krokusy”   D. Gellnerowa

Krokusy, krokusy, wystawiają nosy,

Na wiosenne plotki, na wiosenne głosy,

Bo już coraz głośniej dokoła o wiośnie.

I wychodzą spod ziemi

W swych barwnych  czapeczkach,

Bo wiosenne słońce,

Biegnie już po ścieżkach.

 

W kwietniu odbyło się rozstrzygnięcie świetlicowego konkursu plastycznego pod hasłem „Wiosna wokół nas”. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni twórczej, oraz czerpanie radości z efektów własnych działań twórczych.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy!


 Warsztaty malarskie w świetlicy szkolnej

W dniu 31 marca w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty malarskie.

Dzieci miały możliwość  zapoznania się z profesjonalnym sprzętem wykorzystywanym podczas malowania obrazów. Na swoich płótnach mogli wykonać pracę malarską według własnej koncepcji.

Wszystkie dzieci wykazały się pomysłowością i inwencją twórczą.

Pracy towarzyszył uśmiech i dobra zabawa.


 Marzec

28.02-4.03.2022 r.

Bezpieczeństwo w sieci – odpowiedzialne korzystanie z Internetu

Kształtowanie właściwych zachowań dzieci dla  ich bezpieczeństwa w sieci.

7 - 11.03.2022 r.

W magicznym świecie teatru

Rozwijanie zainteresowań teatralnych

Rozumienie roli teatru w życiu człowieka, wpajanie zasad zachowania obowiązujących w teatrze przed spektaklem, w trakcie i po spektaklu

 

14.-18.03.2022 r.

Baśnie z różnych stron świata

Promowanie czytelnictwa. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Rozwijanie wyobraźni

21 - 25.03.2022 r.

Witamy wiosnę

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie- rozwijanie spostrzegawczości.

Rozbudzanie uczucia radości z powodu nadejścia wiosny.

28.03 - 01.04.2022 r.

Powrót skrzydlatych przyjaciół

Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody; -rozpoznawanie oznak wiosny.

Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, utrwalenie wiadomości na temat ptaków powracających z ciepłych krajów

 


 „Mam Talent” - konkurs
 

W marcu uczennice klasy 1D  Amelka i Zuzia zorganizowały konkurs „Mam Talent”.

Wszystkie chętne dzieci zaprezentowały swoje umiejętności.

Na koniec zabawy każde dziecko otrzymało nagrodę niespodziankę i dyplom przygotowany przez Organizatorki.

 

 

W dniu 24 marca w świetlicy klas 3-ych odbył się konkurs „Mam Talent”, w którym udział wzięło 20 uczniów.
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w takich kategoriach jak: 
-śpiew, taniec, recytacja, plastyka, technika.

Jury w składzie: p. Anna, p. Wiesław i p. Małgorzata przyznały nagrody:

I miejsce Liliana z klasy 3 b (plastyka)
II miejsce Pola z klasy 3 f (śpiew)
III miejsce Emilka z klasy 3 a i Zuzia z klasy 3 e (recytacja)

a wszystkim uczestnikom biorącym udział przyznano wyróżnienia i upominki.

  „Bajki, baśnie zimowe”

Pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny skierowany do uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej. Konkurs cieszył się jak zwykle wielkim zainteresowaniem. Powstały piękne zimowe prace.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, natomiast na wszystkich uczestników czekały drobne upominki.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Organizatorzy konkursu – wychowawcy świetlic


„Poznajemy zimową krainę – zajęcia w klasach 2a i 2d

Grenlandia – to kraina wiecznych lodów i śniegu. Zima jest tu mroźna i długa. Przez cztery miesiące trwa ciemność. Słońce nie pokazuje się wcale. Szaleją śnieżyce, wokół panuje bezkresna, biała pustynia. Jeśli nie ma chmur można zobaczyć Gwiazdę Polarną. W maju rozpoczyna się dzień polarny, który trwa pięć miesięcy. Topnieją śniegi, morza uwalniają się od lodowej pokrywy.

Wszyscy uczniowie będący podczas zajęć w świetlicy szkolnej poszerzyli swoją wiedzę jak i odbyli wirtualną podróż do zimowej krainy.


Zajęcia ruchowe w klasach 1a i 1d

Ćwiczymy, ćwiczymy i jeszcze raz ćwiczymy.

Ruch to świetna zabawa, ale również wszechstronny rozwój dzieci. Dzięki aktywności fizycznej wyzwalamy pozytywne, radosne emocje, które korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Oprócz tego zwiększamy odporność, uczymy się współpracy w zespole, współzawodnictwa i dyscypliny.

Dlatego tak świetnie się bawimy!

Luty


14.02-18.02.2022 r.

Podróże do zimowej krainy       

Obserwacja środowiska i zmian w nim następujących. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

21.02 - 25.02.2022 r.

Zwierzęta zimą

Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy.

Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych,

konieczność niesienia pomocy zwierzętom  w czasie zimy

 

 


Styczeń

03.01 – 05.01.2022 r.
Otwieramy nowy kalendarz            

Rozbudzanie radosnego nastroju  w związku z Nowym Rokiem - Postanowienia noworoczne Rozwiązywanie różnorodnych zagadek oraz rebusów pod hasłem „Nowy Rok”.  Zapoznanie dzieci z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami.

10.01 – 14.01.2022 r.
Wesoły karnawał

Kultywowanie tradycji związanych z karnawałem.

Rozwijanie aktywności ruchowej, muzycznej, artystycznej,

Kształcenie umiejętności zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy,

17.01- 21.01.2022 r.
„Moja babcia i mój dziadek to wspaniali są dziadkowie…”        

Kształcenie umiejętności opowiadania o naszych babciach i dziadkach.

Uwrażliwienie dzieci na okazywanie szacunku osobom starszym.

24.01-28.01.2022 r.
Bezpieczne ferie – sport zimowe        

Uświadomienie dzieciom konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz w czasie uprawiania sportów zimowych.

Przypomnienie numerów telefonów alarmowych.


Grudzień

29.11 – 3.12.2021r

Lubimy się razem bawić

 

 

Zdobycie umiejętności racjonalnego i kreatywnego zagospodarowania czasu wolnego. Inspirowanie do szukania własnych pomysłów gier i zabaw. Zwrócenie uwagi na to jak ważna jest dobra współpraca w grupie rówieśniczej.

 

6– 10.12.2021r

Mikołajkowe niespodzianki       

 

 

Powtórzenie wiadomości dotyczących osoby Św. Mikołaja i jego działalności.

Kształcenie właściwego stosunku do tradycji i zwyczajów świątecznych

 

13–17.12.2021r

Choinkowe cuda   

 

 

Utrwalanie wiadomości o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem.

Zachęcanie do wykonywania świątecznych dekoracji i stroików.

 

20 – 22.12.2021r

Magia Świąt Bożego Narodzenia        

 

 

Poznanie tradycji i obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

kształtowanie rozumienia i kultywowania zwyczajów świątecznych,

 

 

„Przybył Nowy Roczek”

 

              Szedł ciemną nocą po śniegu

              pod parasolem księżyca,

              przez równik, przez mroźny biegun

              i wszystkich wokół zachwycał.

              Śmiali się duzi i mali,

              z radości w górę skakali,

              tańczyli czarni i biali,

              fajerwerkami strzelali!

 

 

Ref.:              Oto on! Oto on!

              Przybył Nowy Roczek!

              Ma na głowie jasny lok,

              w buzi trzyma smoczek.

              Nowy Rok, Nowy Rok,

              idzie nasz maluszek,

              ma balonów chyba sto

              i wypięty brzuszek!

 

              Całemu światu życzymy,

              by Nowy Rok był radosny,

              zdrowy i bardzo szczęśliwy,

              wesoły jak uśmiech wiosny.

 


Konkurs świetlicowy na Kartkę Świąteczną - rozstrzygnięty !!!

   Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych wzięły udział w konkursie i  przygotowały piękne Świąteczne Kartki z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Komisja konkursowa zgromadzona 13 grudnia miała za zadanie wybrać zwycięskie kartki.

Zadnie to było niezmiernie trudne, gdyż wszystkie prace były bardzo kreatywne, pomysłowo wykonane i niepowtarzalne w swoim rodzaju. Ostatecznie przyznano wyróżnienia.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.

Nauczyciele świetlic


Konkurs 
 

Świetlica szkolna zaprasza dzieci z klas I-III do udziału w konkursie plastycznym:

„KARTKA ŚWIĄTECZNA”         


TECHNIKA WYKONANIA PRACY

Kartka w formacie A5, w formie składanej,

pozbawiona elementów mogących ulec zniszczeniu,

wykonana dowolną techniką plastyczną.


OCENIANE BĘDĄ:
pomysłowość, kreatywność oraz staranność wykonania pracy.


 TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:
 do 10 grudnia - sala 102

 

Na zwycięzców czekają nagrody.

Organizatorzy: Aneta Błaszczykiewicz, Małgorzata Łysik, Renata Duch

 


Listopad

3 – 5.11. 2021 r.

Sposoby na jesienną nudę

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie. Określanie nastroju związanego z aktualną pogodą.

Sposób na nudę - wiersz U. Kozłowskiej

Nuda to jest przykra sprawa.

Lepiej się z nią nie zadawać,

Bo wiadomo: kto się nudzi,

To narzeka i marudzi.

Z nudy tylko same smutki.

Nie czekajcie na jej skutki!

Wniosek z tego oczywisty –

Trzeba wybrać coś z tej listy:

Piłka, klocki i skakanka,

Kolorowa układanka,

Lalki, misie i latawce,

I zabawa na huśtawce,

Piękne bajki i wierszyki,

Kukiełkowe teatrzyki,

Kredki, farby i pędzelki...

To doprawdy wybór wielki!

8 – 10.11.2021r

Nasz kraj Polska – Narodowe Święto Niepodległości

Zapoznanie dzieci z pojęciami Ojczyzna i symbol narodowy. Kształcenie postaw patriotycznych.

 

15– 19.11.2021r

Wspólnie budujemy świat bez barier 

Dlaczego warto pomagać innym? Kształtowanie życzliwych postaw wobec siebie i osób potrzebujących: „Szacunek, uczciwość, tolerancja”.

 

22 – 26.11.2021r

Misiaki i inne pluszaki

Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia.

 

 


Szkoła do hymnu

Przed Narodowym Świętem Niepodległości, 10 listopada 2021 r., o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie uczęszczający do świetlic szkolnych odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

 W ten sposób uczniowie i nauczyciele chcieli włączyć się we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 


Październik

4 – 8.10.2021 r.

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi

Rozbudzenie zainteresowań światem zwierząt.

11 – 15.10.2021 r.

Szkoła ważne miejsce dla każdego człowieka

Rozwijanie postawy empatycznej.

Kształtowanie postawy bycia dobrym przyjacielem.

 

18 – 22.10.2021 r.

Przyjaciel ktoś ważny

Uświadomienie dzieciom znaczenia przyjaźni oraz dbania o dobre relacje w grupie, klasie.

25 – 29.10.2021r

Dary jesieni

Zapoznanie uczniów z charakterystycznymi cechami jesieni i jej darami; uwrażliwianie na piękno przyrody, doskonalenie umiejętności komponowania barw jesiennych, rozwijanie zdolności plastycznych.

      

 


„Aktywny powrót do szkoły”

  

Uczniowie klas 1a i 1d podjęli wyzwanie i wzięli udział w akcji „Aktywny powrót do szkoły”.  

Udział w takim projekcie był dobrowolny a każdy chętny uczeń miał za zadanie każdego dnia wykonać jedno z wyzwań, za które otrzymywał naklejkę.

Zwieńczeniem akcji były karty z mnóstwem naklejek, słodki drobiazg i zdjęcie.


Październik - Pod kolorowym parasolem jesieni

Jesień to czas, kiedy w przyrodzie zachodzi wiele ciekawych

i fascynujących zjawisk. Jesień dostarcza nam wiele pomysłów

i stanowi źródło inspiracji.

Mając na uwadze ogromny potencjał możliwości tkwiący w dzieciach, zorganizowałyśmy  w świetlicy jesienny konkurs

Celem konkursu było rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, kreatywności i wrażliwości estetycznej, wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.

15 października nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

W konkursie wzięło udział 67 uczniów z klas 1-3

Po długich naradach jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za ciekawe i bardzo piękne prace.

 


Super się bawimy i razem się uczymy

Świetlica szkolna pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły.

Dzieci każdego dnia mają organizowane zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, gry logiczne.  

Chcemy, by nasi uczniowie nie tylko spędzali czas na zabawie, ale przede wszystkim poprzez zabawę uczyli się pożytecznych rzeczy, prawidłowych postaw społecznych, wartości oraz szacunku do innych.


Wrzesień

01 – 3.09. 2021r

Witaj szkoło!  

Organizacja pracy w świetlicy – zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, szkoły wdrażanie do jego przestrzegania

06 – 10.09.2021r

Poznajemy zasady i reguły obowiązujące w szkole 

Czuwanie nad stanem bezpieczeństwa dzieci. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

13 - 17.09.2021r

„Myślę wiec nie śmiecę”- akcja Sprzątanie świata 2021

Zapoznanie z problemem zanieczyszczenia i ochrony środowiska przyrodniczego. Uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i ich wtórnego wykorzystania. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska.

 20 – 24.09.2021r

Jesień kolorami się mieni

Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku; określenie charakterystycznych cech jesieni.

27.09 – 1.10.2021r

Paweł i Gaweł – dlaczego wart być miłym?

Rozmowy z dziećmi na temat wzajemnych relacji między ludźmi, wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec kolegów, koleżanek.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć