Nawigacja

Świetlica

Już skończone wakacje 
i przygoda wesoła,
łąka wrzosem zakwitła
dzwonkiem wzywa nas szkoła.

 Dzień dobry, szkoło, dzień dobry,
rok zaczynamy nowy,
witamy cię pieśnią, książką 
w radosny dzień wrześniowy.

 

Witamy w nowym roku szkolnym!

Skończyły się już wakacje. Wracamy do szkoły szczęśliwi, gotowi do nauki i nowych wrażeń.

Nasza świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach od 6:30 do 18:00.

 

Celem naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w miłym i bezpiecznym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zabawy i odrobienia prac domowych.  Szczególną uwagę podczas  zajęć  świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.

W naszej pracy będziemy się koncentrować na:

• kształtowaniu u dzieci umiejętności społecznych,

• przybliżaniu dzieciom polskiej tradycji i kultury,

• wyrabianiu zamiłowania do czytania i słuchania,

• wykształcaniu nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,

• uczeniu odpowiedzialności za siebie i świat, w którym żyjemy (na miarę dziecięcych możliwości),

• rozwijaniu pasji i zainteresowań,

• kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania się (przestrzegania regulaminu świetlicy)

• zamiłowania do zdrowego stylu życia.

Wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. Dążymy do tego aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał  rozwijaniu zainteresowań dzieci.

 


Świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny

pt: „Moja najładniejsza zakładka do książki”.

Konkurs związany był z projektem czytelniczym dla uczniów klas II .

Celem konkursu było rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, odkrywanie przez dzieci własnych uzdolnień, a także kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego.

Dzieciom które wzięły udział w konkursie:

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Nagrody konkursowe zostaną wręczone w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły.

 

LUTY

Sporty zimowe - bezpieczne zabawy podczas ferii zimowych - wdrażanie do dbania o własne zdrowie.

Pomagamy zwierzętom zimą.  Kształtowanie u uczniów postawy dbania o zwierzęta szczególnie w okresie zimowym.

 

Konkurs świetlicowy dla klas 2

Moja ulubiona postać bajkowa” - rozstrzygnięty

Wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy !!!

Dziękujemy za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie prac plastycznych.

 

Styczeń

Witaj Nowy Roku - Rozbudzanie radosnego  nastroju związanego z nadejściem Nowego Roku.

Bale w karnawale - Kształcenie umiejętności kulturalnej zabawy.

Niech żyją babcia i dziadek -  Kształcenie właściwych postaw wobec osób starszych, wyrabianie wrażliwości na potrzeby innych.

W zimowej scenerii - Obserwacja środowiska i zmian w nim następujących. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Szlakiem Królowej Śniegu - Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem .

 

24 stycznia 2020 roku uczennice naszej szkoły wzięły udział w:

III Dzielnicowym Festiwalu  Kolęd i Pastorałek dla Świetlic Szkolnych.

Zespół „Wesołe Nutki” zajął II miejsce. 

Gratulujemy wygranej !!!

 

12 - 13 grudnia 2019 r odbyły się warsztaty

pt: „Spotkania z przyrodą Warszawy”.

Warsztaty edukacji ekologicznej dotyczyły różnorodności biologicznej: fauny i flory w dwóch, spośród 12- tu rezerwatów należących lub graniczących z miastem: „Łosiowe Błota” oraz „Ławice Kiełpińskie”. Dzieci podczas warsztatów dowiedziały się m.in. jakie walory przyrodnicze posiada dolina Wisły i jej starorzecza jakie płazy, gady, ryby w rzece, ptaki i ssaki można spotkać w mieście i na jego obrzeżach.

Następnie odbyły się warsztaty twórczego myślenia i kreatywności mające na celu przygotowanie wspólnego spektaklu – teatru cieni. Dzieci po przygotowaniu postaci zwierząt, miały możliwość wykonania spektaklu pt: „Spotkanie z przyrodą Warszawy”

Na zakończenie dwudniowych warsztatów uczniowie wykonali stroiki świąteczne.

 

Paczka dla rodaków z Wileńszczyzny

Właśnie zakończyliśmy w naszej Szkole akcję „ Paczka dla Rodaków z Wileńszczyzny” . Dzięki pomocy wielu wolontariuszy, Świetlicy, dzieci, Rodziców oraz nauczycieli paczki odjechały już na dawne Kresy Rzeczypospolitej.

Dzieci na świetlicy dzielnie pomagały w ozdabianiu kartonów oraz robieniu kartek z życzeniami, które były dołączone do wszystkich paczek.

Serdecznie dziękujemy za okazaną hojność w akcji zbierania paczek !!!

 

Choinka, choinka a wokół niej rodzinka 
Rodzinka uśmiechnięta, bo każdy kocha święta.

5 grudnia odbyło się spotkanie przedświąteczne

pt: „Wokół choinki”

Uczniowie uczęszczający do świetlic szkolnych przy rozświetlonej, pięknej choince  wraz z nauczycielami zaprezentowali piosenki związane ze  świętami.

 

W piątek 8 listopada punktualnie o godzinie 11.11 uczniowie uczęszczający do naszej szkoły  wspólnie z nauczycielami odśpiewali 4- zwrotkowy hymn narodowy.

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy i pamiętamy o bohaterstwie, waleczności i męstwie naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach wróciła na mapę Europy.

 

„Mały kawałek Norwegii”

Podróż do Norwegii jeszcze nigdy nie była tak łatwa i przyjemna. A więc proszę o zapięcie pasów i lecimy razem.

30 października odwiedziła nas mama Adasia z klasy II C.

 Pani Aleksandra zabrała nas – klasę II C i II E w niezwykłą podróż do krainy Fiordów.

 

 

Konkurs plastyczny Kolory jesieni

 

W październiku przeprowadzony został konkurs plastyczny pt. "Kolorowa  jesień". Uczestnikami konkursu były dzieci z grup świetlicowych klas I-III. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Prace dzieci wyróżniała pomysłowość, oryginalność oraz różnorodność zastosowanych technik plastycznych.

 Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami i słodkościami.

Wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy i gratulujemy pięknych prac.

 

Październik

Kolory wokół nas -  dostrzeganie walorów i uroków jesieni, kształtowanie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie.

Jesienią, jesienią sady się rumienią-  Dzień Edukacji Narodowej - zmiany zachodzące jesienią w sadzie i ogrodzie.

Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata oraz roli pozostałych pracowników szkoły.

Przyjaciel ktoś ważny - Uczymy się żyć w przyjaźni, czy potrafię być dobrą koleżanką - kolegą?

Jesień złota – jesień słota -  Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni. Zapoznanie dzieci z darami jesieni i ich znaczeniem w naszej diecie.

Czas pamięci… - Wdrażanie do poszanowania polskiej tradycji Święta Zmarłych, budzenie szacunku dla tych, którzy odeszli.

 

Jesienne Bingo

Zabawy kreatywne w świetlicy

 

Jesień w obiektywie

Jesienne zdjęcia uczniów uczęszczających do świetlic szkolnych.

 

Podróż do krainy bajek i baśni – książki z klasą –

 projekt edukacji czytelniczej dla klas 2 uczęszczających do świetlic szkolnych

 

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła." Wisława Szymborska

Tę prawdę znamy, ale coraz częściej w codziennej gonitwie o niej zapominamy dlatego podjęliśmy w naszej szkole działania promujące czytelnictwo.

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny,  jest najskuteczniejszą strategią wychowawczą przynoszącą  dziecku wielką radość i pozostawiającą  niezapomniane wspomnienia . Aby zachęcić uczniów do codziennego czytania, każdy uczeń klasy 2, który chciał przystąpić do projektu otrzymał piramidę czytelniczą. Uczniowie którzy w każdy wtorek przez 15 minut, czytają w świetlicy szkolnej otrzymują cegiełkę - naklejkę. Podczas trwania projektu dzieci będą brały udział w konkursach: plastycznych, literackich , uczyły się piosenek związanych z tematem .

Głównym celem projektu jest: Wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród  klas 2 a także:

· Wprowadzenie dzieci w świat literatury.

· Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne,

· Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.

· Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.

· Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

· Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata

· Rozbudzanie wyobraźni.

· Ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania.

· Wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód.

· Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych - uczenie myślenia i wartości moralnych.

· Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.

· Przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek.

· Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie  on procentował  w całym  późniejszym  życiu  dziecka.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU CZYTELNICZEGO DLA KLAS 2 :

od IX 2019r. do VI 2020r.

 

Magiczne myszki klasy 2 b i 2 e

 

Wrzesień

Witamy i poznajemy świetlicę -  omówienie regulaminu świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania. Integracja grup świetlicowych.

Bądźmy bezpieczni -  zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole, salach świetlicowych na placu zabaw, stołówce.

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy” – uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i ich wtórnego wykorzystania. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Nauka piosenki „Nasza Planeta”, „Ekologia”

Wspólnie uczymy się i bawimy -  kształtowanie życzliwych postaw wobec siebie i inny- szacunek, uczciwość, tolerancja.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć