Nawigacja

1% podatku

Szanowni Państwo

Nasza szkoła od lat bierze udział w akcji pozyskiwania funduszy z 1 % podatku, organizowaną przez FUNDACJĘ ROSA  pod nazwą  „TWOJA SZKOŁA”  na rzecz polskich szkół.

Naszym celem jest przekonanie jak największej liczby rodziców, opiekunów i członków lokalnej społeczności aby przekazywali swój odpis z podatku na wspieranie naszej placówki.

Po zakończeniu akcji 2017 - za rok podatkowy 2016 Fundacja dokonała podsumowania dotychczas zgromadzonych  funduszy i z wielką przyjemnością informujemy, że dzięki Państwu jest to kwota 19 287,01 zł.

Dotychczasowe środki spożytkowane były na zakup ekranów multimedialnych, laptopów do celów dydaktycznych i programów  edukacyjnych służących do nauki zarówno informatyki jak i innych przedmiotów.  W ramach pozyskanych od Państwa nowych funduszy  planujemy wyposażyć  multimedialną salę do nauki języków obcych.

Ośmieleni sukcesami z lat poprzednich  zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o dalszy udział w tej akcji. W ten sposób zagospodarowany odpis od podatku spożytkują Wasze dzieci ucząc się w nowoczesnej szkole, mając do dyspozycji lepiej wyposażone klasy, pracownie językowe,  komputerowe i biblioteki multimedialne.

Dla ułatwienia wypełniania zeznania rocznego, można pobrać program komputerowy PIT pro 2017/2018

130346 - to kod identyfikacyjny naszej placówki. Wpisanie go do zeznania podatkowego dla FUNDACJI ROSA  53-010 Wrocław ul. Ołtaszyńska 7 KRS: 0000207472  NIP: 7732322126 usprawni identyfikację przekazanych odpisów dla naszej szkoły.

Z góry dziękuję
dyrektor SP 341
Krystyna Gawrjołek

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć