Nawigacja

Zasady kształcenia na odległość

 

Zasady dotyczące kształcenia na odległość
w Szkole Podstawowej nr 341 w Warszawie
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość.
 2. Główną platformą komunikacyjną w Szkole jest nadal dziennik Librus Synergia.
 3. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy:
  • Librus;
  • Microsoft - w szczególności pakiet Office 635.
 4. Nauczyciele specjaliści ustalają z uczniem i jego rodzicem, sposób i formę udzielania konsultacji i pomocy.
 5. Wszyscy nauczyciele ustalają 1 godzinę w tygodniu, podczas której będą w razie potrzeb do dyspozycji rodziców.
 6. Wychowawcy świetlicy, nauczyciele biblioteki przygotowują i w przesyłają on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, propozycje ciekawych dostępnych w sieci książek, filmów itp. które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.
 7. Przygotowanie prac przez uczniów:
  • prace wykonywane przez uczniów mogą mieć różne formy, np. projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy, ćwiczeń online, krzyżówki oraz odpowiedzi ustnych lub innych;
  • prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
  • prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają;
  • ilość zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny;
 8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
 9. Odbieranie i wykonywanie zadań przez uczniów jest elastyczne i uzależnione od możliwości technicznych i organizacyjnych uczniów oraz ich rodziców.

Krystyna Gawrjołek
Dyrektor SP 341

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć