Nawigacja

Rada Rodziców


Ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2021/2022

W poniższym linku dostępna jest propozycja ubezpieczenia dla uczniów na rok szkolny 2021/22.

 


 

Członkowie Rady Rodziców na obecny rok szkolny:

Przewodniczący Rady Rodziców – Jarosław Sulkowski

Członkowie Rady Rodziców:

 • Magdalena Barańska,
 • Monika Nawrocka–Królicka,
 • Małgorzata Lewandowska,
 • Ewa Onych,
 • Dagmara Raczyńska,
 • Klaudia Kalinowska.

 

Nr konta Rady Rodziców
95 2030 0045 1110 0000 0080 1070

 

Działalność
Rada rodziców jest organem szkoły podstawowej i reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
Rada rodziców ma prawo występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Kontakt
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców, w sprawach naszych dzieci i szkoły:

 • za pomocą poczty e-mail rrsp341@wp.pl
 • poprzez przedstawicieli klas wybranych do Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców o zgłaszanie propozycji co chcielibyśmy kupić, zmienić w naszej szkole. Wszystkie propozycje rozważymy. Propozycje proszę kierować na adres mailowy szkoły z dopiskiem "Rada Rodziców".

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących obiadów (uwag, a także pozytywnych wiadomości) bezpośrednio na maila firmy Szwajcarka lub do sekretariatu szkoły.

 


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć