Nawigacja

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców - 2017/2018

 • Ewa Urbańska - przewodnicząca
 • Jarosław Sulkowski - zastępca
 • Anna Sobkowicz - sekretarz
 • Monika Nawrocka-Królicka
 • Anna Dziuba
 • Sylwia Wodyńska

 

Nr konta Rady Rodziców
95 2030 0045 1110 0000 0080 1070

Działalność
Rada rodziców jest organem szkoły podstawowej i reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
Rada rodziców ma prawo występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Kontakt
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców, w sprawach naszych dzieci i szkoły:

 • za pomocą poczty e-mail rrsp341@wp.pl
 • poprzez przedstawicieli klas wybranych do Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców o zgłaszanie propozycji co chcielibyśmy kupić, zmienić w naszej szkole. Wszystkie propozycje rozważymy. Propozycje proszę kierować na adres mailowy szkoły z dopiskiem "Rada Rodziców".

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących obiadów (uwag, a także pozytywnych wiadomości) bezpośrednio na maila firmy Szwajcarka lub do sekretariatu szkoły.

 


 

Rada Rodziców dziękuje Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych za czynne wsparcie obchodów 25-lecia szkoły.

 


 

Zawiadomienie o zebraniu

Dnia 11 czerwca o godz. 18:00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie Rady Rodziców (1 osoba z trójki klasowej)

Obecność obowiązkowa

Ponadto informujemy, że skarbnicy klas mogą pobierać 10% wpłat na Fundusz Rady Rodziców. (Nie pobrane należności do końca roku szkolnego nie przechodzą na następny rok).

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć