Nawigacja

Sięgnij po więcej

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

 

Zmiana w działalności Punktu Informacji i Kariery

Punkt Informacji i Kariery nie może funkcjonować w zwyczajnym trybie, dlatego proponuje Uczniom i Rodzicom skorzystanie z porad z zakresu doradztwa zawodowego w trybie online.

Osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy proszę o informację zwrotną za pomocą systemu librus. W wiadomości proszę podać adres e-mail na który mogę się kontaktować (istnieje potrzeba załączania plików).

Osoby, które są zapisane na spotkanie w PIK-u mogą skorzystać z tej formy, wówczas będą miały pierwszeństwo lub zaczekać na konsultację w zwyczajnym trybie.

Pozdrawiam A. Dzierzkowska


Dzień dobry,

Miło mi poinformować Państwa, że w szkole został stworzony Punkt Informacji i Kariery (PIK)!

Będzie on się mieścił w gabinecie 34. Otwarty będzie w poniedziałki w godzinach 14.35 - 16.50.

Z Punktu Informacji i Kariery będą mogli korzystać uczniowie, w szczególności klas VII i VIII oraz ich rodzice. Doradca zawodowy pracujący w PIK będzie udzielał uczniowi indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego oraz wesprze go w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Następnie na spotkanie mogą umówić się rodzice wraz z uczniem na omówienie wyników.

Do Punktu Informacji i Kariery można się zgłosić w godzinach jego otwarcia. Pierwszeństwo będą jednak miały osoby, które wcześniej umówią się na spotkanie poprzez system librus, telefonicznie (proszę łączyć się z gabinetem pedagoga) lub osobiście w gabinecie 34.

Punkt Informacji i Kariery powstał w ramach projektu: SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych                m.st. Warszawy - projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjnozawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.

Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 - czerwiec 2021 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

Wszelkie pytania proszę śmiało kierować do Agnieszki Dzierzkowskiej, pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego prowadzącego konsultacje w PIK-u.

A. Dzierzkowska

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć