Nawigacja

Sięgnij po więcej

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Dzień dobry,

Miło mi poinformować Państwa, że w szkole został stworzony Punkt Informacji i Kariery (PIK)!

Będzie on się mieścił w gabinecie 34. Otwarty będzie w poniedziałki w godzinach 15.05-15.50.

Z Punktu Informacji i Kariery będą mogli korzystać uczniowie, w szczególności klas VII i VIII oraz ich rodzice. Doradca zawodowy pracujący w PIK będzie udzielał uczniowi porady w ramach indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego oraz wesprze go w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Na spotkanie mogą umówić się rodzice wraz z uczniem na omówienie wyników konsultacji.

Do Punktu Informacji i Kariery można się zgłosić w godzinach jego otwarcia. Pierwszeństwo będą jednak mają osoby, które wcześniej umówią się na spotkanie (mailowo lub telefonicznie).

Punkt Informacji i Kariery powstał w ramach projektu: SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! -rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy - projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach podstawowych zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjnozawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.

Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 - czerwiec 2021 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

Więcej informacji:

http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

A. Dzierzkowska

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć