Nawigacja

Klasy 4

4A

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

MATEMATYKA

 1.  

 

 

 

 

GODZ. WYCH.

 1.  

 

 

 

 

PLASTYKA

 1.  

WF/WF

 

 

 

RELIGIA

 1.  

PRZYRODA

MATEMATYKA

MUZYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

 1.  

J.ANG/INF

J.POLSKI

HISTORIA

WF/WF

WF/WF

 1.  

J.POLSKI

RELIGIA

J.POLSKI

J.ANG/J.ANG

 

 1.  

MATEMATYKA

WF/WF

J.ANG/J.ANG

MATEMATYKA

 

 1.  

INF/J.ANG

 

TECHNIKA

PRZYRODA

 

 

4B

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

PRZYRODA

 1.  

 

 

 

 

J.POLSKI

 1.  

MATEMATYKA

 

 

 

J.ANG/J.ANG

 1.  

WF/WF

INF/J.ANG

WF/WF

RELIGIA

GODZ. WYCH.

 1.  

J.POLSKI

J.POLSKI

J.POLSKI

J.POLSKI

MATEMATYKA

 1.  

MUZYKA

MATEMATYKA

HISTORIA

WF/WF

WF/WF

 1.  

J.ANG/INF

TECHNKA

MATEMATYKA

PRZYRODA

PLASTYKA

 1.  

 

RELIGIA

 

J.ANG/J.ANG

 

 

4C

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

HISTORIA

 

J.POLSKI

 

 1.  

 

MATEMATYKA

 

WF/WF

MUZYKA

 1.  

POLSKI

WF/WF

 

TECHNIKA

J.ANG/J.ANG

 1.  

MATEMATYKA

J.ANG/INF

MATEMATYKA

MATEMATYKA

J.POLSKI

 1.  

RELIGIA

PLASTYKA

J.POLSKI

PRZYRODA

GODZ. WYCH.

 1.  

PRZYRODA

J.POLSKI

INF/J.ANG

J.ANG/J.ANG

WF/WF

 1.  

 

 

WF/WF

RELIGIA

 

 

4D

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

J.POLSKI

MATEMATYKA

 

 

 

 1.  

J.POLSKI

WF

 

 

 

 1.  

RELIGIA

GODZ. WYCH.

HISTORIA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

 1.  

TECHNIKA

J.ANGIELSKI

MUZYKA

PRZYRODA

J.POLSKI

 1.  

PRZYRODA

J.POLSKI

MATEMATYKA

RELIGIA

J.ANGIELSKI

 1.  

WF

PLASTYKA

J.POLSKI

WF

INFORMATYKA

 1.  

 

 

J.ANGIELSKI

 

WF

 

4E

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

J.ANG/J.ANG

 1.  

 

 

 

 

GODZ. WYCH.

 1.  

PRZYRODA

INF/

 

 

WF

 1.  

WF

WF

J.POLSKI

/J.ANG

J.POLSKI

 1.  

MATEMATYKA

J.POLSKI

MATEMATYKA

J.ANG/INF

TECHNIKA

 1.  

J.POLSKI

MATEMATYKA

WF

J.POLSKI

MATEMATYKA

 1.  

J.ANG/J.ANG

RELIGIA

HISTORIA

PRZYRODA

RELIGIA

 1.  

 

 

MUZYKA

PLASTYKA

 

 

4F

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

MATEMATYKA

GODZ.WYCH

 

 

 

 1.  

J.POLSKI

WF

 

 

 

 1.  

WF

MATEMATYKA

MATEMATYKA

PRZYRODA

WF

 1.  

PRZYRODA

J.POLSKI

WF

RELIGIA

J.POLSKI

 1.  

J.ANG/INF

J.POLSKI

TECHNIKA

J.ANG/J.ANG

INF/J.ANG

 1.  

RELIGIA

J.ANG/J.ANG

MUZYKA

J.POLSKI

MATEMATYKA

 1.  

 

PLASTYKA

HISTORIA

 

 

 

4G

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

J.POLSKI

 

 

 1.  

 

 

GODZ. WYCH.

 

J.POLSKI

 1.  

MATEMATYKA

RELIGIA

MATEMATYKA

WF

PLASTYKA

 1.  

J.POLSKI

WF

INF/J.ANG

J.POLSKI

J.ANG/J.ANG

 1.  

WF

J.ANG/INF

PRZYRODA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

 1.  

MUZYKA

J.POLSKI

WF

RELIGIA

PRZYRODA

 1.  

J.ANG/J.ANG

TECHNIKA

 

HISTORIA

 

 

4H

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

PRZYRODA

 

 1.  

 

MATEMATYKA

 

J.ANG/INF

 

 1.  

 

WF/WF

MATEMATYKA

J.POLSKI

 

 1.  

PRZYRODA

PLASTYKA

WF/WF

INF/J.ANG

MATEMATYKA

 1.  

J.POLSKI

J.POLSKI

J.POLSKI

GODZ. WYCH.

RELIGIA

 1.  

J.ANG/J.ANG

RELIGIA

J.POLSKI

WF/WF

WF/WF

 1.  

MATEMATYKA

HISTORIA

J.ANG/J.ANG

WF/WF

WF/WF

 1.  

TECHNIKA

 

 

 

 

 1.  

MUZYKA

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć