Nawigacja

 

LATO W MIEŚCIE 2018 DLA KLAS 1-7

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy

 

 Zapisy do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”

rozpoczną się 17 maja od godziny 12.00

za pomocą systemu dostępnego pod adresem:

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 

 

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

17 maja
godzina 12.00

29 maja
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

7 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych

7 czerwca
godzina 16.00

18 czerwca godzina 12.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca godzina 8.00

18 czerwca godzina 15.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

19 czerwca
 godzina 16.00

Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

21 czerwca
godzina 12.00

31 sierpnia

Zapisy na wolne miejsca

 


 

Dyżury Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych (WPE) podczas realizacji „Lata w mieście 2018”

LP

Placówka

Termin

1

Szkoła Podstawowa nr 316, ul. Szobera 1/3

 

25.06 - 6.07.2018

2

Szkoła Podstawowa nr 364, ul. Andriollego1

 

25.06 - 6.07.2018

3

Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommeego 1

 

9 - 20.07.2018

4

Szkoła Podstawowa nr 362, ul. Czumy 8

 

9 - 20.07.2018

5

Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201

 

23.07-3.08.2018

6

Szkoła Podstawowa nr 306, ul. Tkaczy 27

 

23.07-3.08.2018

7

Szkoła Podstawowa nr 321, ul. Dekutowskiego 3

 

6 – 17.08.2018

8

Szkoła Podstawowa nr 301, ul. Brygadzistów 18

 

6 – 17.08.2018

9

Szkoła Podstawowa nr 363, ul. Rozłogi 10

 

20 – 31.08.2018

10

Szkoła Podstawowa nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25

20 – 31.08.2018

 


 

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dla Rodziców

 

UWAGA!

Informujemy, iż zapisy do akcji "Lato w mieście 2018" poprzez system elektroniczny

zakończyły się dnia 29.05.2018 o godz. 12.00.

 

Rodzice, którzy chcieliby jeszcze zgłosić uczniów do programu, proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia w wersji papierowej i złożenie jej w sekretariacie wybranej  szkoły wraz z potwierdzeniem opłaty za żywienie.

Kartę można pobrać ze strony:

Karta_kwalifikacyjna_uczestnika_wypoczynku-2018.pdf


 

Wakacyjne  Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.00  – 17.30

 

Wysokość opłaty za żywienie wynosi 7 zł. za jeden dzień. 

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE UCZNIA

należy dokonać w dniach:  8 – 17 czerwca  2018 r. na podane poniżej konta:

 

-  dla SP nr 82, 150, 316, 321, 362, 364  - na rachunek bankowy ajenta prowadzącego żywienie w tych szkołach:

SZWAJCARKA Marcin Sikorski CreditAgricole:  96 1940 1076 3017 2447 0007 0000

-  dla SP nr 301 na rachunek bankowy szkoły: 37 1030 1508 0000 0005 5094 9024

-  dla SP nr 306 na rachunek bankowy ajenta prowadzącego żywienie w tej szkole:
„Linia” Promocja Zdrowego Stylu Życia :   30 1440 1299 0000 0000 0549 5358

-  dla SP nr 357 na rachunek bankowy ajenta prowadzącego żywienie w tej szkole:
„Linia” Promocja Zdrowego Stylu Życia : 45 1440 1299 0000 0000 1726 7493

-  dla SP nr 363 na rachunek bankowy ajenta prowadzącego żywienie w tej szkole:

Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j.:91 2490 0005 0000 4600 6762 3599

 

W opisie przelewu proszę sprawdzać dokładność informacji, czyli imię i nazwisko dziecka, numer szkoły macierzystej i numer klasy, numer wybranej szkoły, w której będzie uczestniczyło w zajęciach programu „Lato w mieście 2018”  oraz liczbę dni  uczestnictwaw akcji np:

 

„Janek Kowalski, SP 82 kl. IVa, Lato 2018 – SP 362; wyżywienie – 8 dni”

 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji żywienia podczas „Lata w mieście 2018” (możliwość odwołania posiłków, zwroty za wyżywienie, jadłospisy itp.) dostępne są:

- w SP nr 82, 150, 316, 321, 362, 364 na stronie  internetowej ajenta www.szwajcarka.net

-   w SP nr 301 bezpośrednio w SP nr 301 telefonicznie  22 664 92 46,

-  w SP nr 306, 357, na stronie www.liniapromocja.pl lub za pomocą SMS na numer 603 283 573,

- w SP nr 363 – telefonicznie  608 550 488 lub za pomocą korespondencji mailowej biuro@dietboxkids.pl.

 

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego tylko na mocy decyzji dyrektora szkoły, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki. Dzieci te korzystają z posiłków przyniesionych z domu.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć