Nawigacja

"Programowanie dla najmłodszych"

Według badań Fundacji Dzieci Niczyje z 2015r – 64 % dzieci w wieku od 6 msc. życia do 6,5 lat korzysta z urządzeń mobilnych. Zaledwie 17% rodziców deklaruje brak wykorzystywania jakichkolwiek urządzeń mobilnych przez ich własne dzieci pomiędzy 5-6 rokiem życia.

Nasuwa to oczywisty wniosek o skali zjawiska dotyczącego rozpowszechnienia korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest dominująca. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji dotyczącego podstawy programowej z informatyki dla szkoły podstawowej z 2017r (link: https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/MATEMATYKA,%20INFORMATYKA/Nowa%20podstawa%20programowa.%20Szko%C5%82a%20podstawowa.%20Informatyka.%20Prezentacja.pdf) znajdują się zapisy określające osiągnięcia uczniów w zakresie programowania oraz poprawnej dedukcji z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Dotyczy to posługiwania się technologiami komputerowymi w szerokim zakresie, rozwijaniu kompetencji społecznych, przestrzegania prawa i zasad bezpiecznego poruszania się w sieci. Zakłada się, że uczniowie dzięki klasyfikacji obrazów, tekstów, tworzeniu poleceń lub planów działania, rozwiązywaniu zadań i łamigłówek zostaną przygotowani również do wizualnego programowania.

Raport Computing Our Future IV sporządzony przez na zlecenie Komisji Europejskiej, podkreśla, że większość krajów Unii Europejskiej już wprowadziła lub będzie wprowadzać do programów kształcenia programowanie. Krajami przodującymi w tym zakresie są Wielka Brytania, Dania oraz Estonia. Ich celem nie jest “produkcja” programistów w ciągu następnych kilkunastu lat, a zwrócenie większej uwagi na wykształcenie społeczeństwa, gdzie wszelkie interakcje z nowoczesną technologią mają być mądrzejsze i bardziej świadome.

Ale czym w ogóle jest programowanie? Programowanie, czyli inaczej kodowanie, ma obecnie wszechstronne zastosowanie. Programy sterują m.in. komputerami, serwerami banków i portalami internetowymi, tabletami, telefonami, ale też pralkami czy windami. Programowanie jest pewnym rodzajem instrukcji dla komputera wydanym w specyficznym języku. Programowanie bywa uosabiane z talentem danym grupie specjalistów informatycznych, którzy posiadają kompetencje do stworzenia czegoś od podstaw przy użyciu klawiatury.  Mimo, że wszyscy na co dzień korzystamy z technologii jesteśmy przyzwyczajeni do bycia odbiorcami różnych programów niż jej twórcami. Dzisiejsze realia wymagają by obecne młode pokolenia potrafiły się odnaleźć w nowych rolach.

Obcowanie z technologią oswaja dzieci i młodzież z wykorzystaniem jej w pracy zawodowej. Według badań ekspertów z World Economic Forum 40 –60 % uczniów szkół podstawowych będzie pracowało w zawodach, które obecnie nie istnieją. Postęp technologiczny zredukuje wiele tradycyjnych miejsc pracy.

Strategia kodowania jest wprowadzana w szkołach głównie na cechy, które kształtuje w uczniach. Poprzez programowanie ćwiczone są takie umiejętności, jak: myślenie; logiczne, analityczne, algorytmiczne, matematyczne, krytyczne, samodzielność, spójność, wytrwałość, precyzje, zdolność do konstruktywnej dyskusji, rozwiązywania problemów, przedstawiania swoich pomysłów, umiejętności pracy zespołowej i projektowej.  Nauka programowania może odbywać się dwoma ścieżkami: poprzez zaprojektowaną specjalnie grę komputerową albo przez tworzenie gry komputerowej. Wśród współcześnie dostępnych programów umożliwiających naukę programowania dla najmłodszych wymienić należy m.in.: ScratchJr, Scratch, Alice, Khan Academy, Code.org, Daisy the Dinosaur, Tynker, Lightbot, Hopscotch, Swift Playgrounds, Pocket Code, AppInventor, Code Combat. Warto wspomnieć o nauczaniu programowania dzięki robotyce czego przykładem są: Ozoboty czy też Lego Mindstorms.

Z nauką programowania skierowaną do najmłodszych wiąże się także pewne ryzyko.

“Położenie zbytniego nacisku na logikę, algorytmy i doszukiwanie się wzorców w otaczającym życiu może najmłodszych przerosnąć. W środowisku programistów emocje są często bagatelizowane. Jednym dzieciom będzie to odpowiadać, a inne – te bardziej wrażliwe – poczują się zagubione. (…)” – mówi Maciej Aniserowicz( programista).

Udostępnianie przez rodziców dzieciom technologii informacyjno-komunikacyjnych powinno być odpowiedzialne i przemyślane.

Wytyczne dotyczące bezpiecznej ilości czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem zaktualizowane ostatnio w październiku 2016 roku.  Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP, American Academy of Pediatrics) zaleca by:

 

 •  dzieci poniżej drugiego roku życia w ogóle nie były narażone na działanie jakichkolwiek urządzeń mobilnych. Wyjątkiem jest komunikacja przez Skype,
 •  dzieci powyżej 2 roku życia mogły oglądać krótkie i starannie wybrane bajki oraz programy dla dzieci w towarzystwie rodzica,
 •  dzieci w wieku od 2 do 5 lat mogły korzystać maksymalnie 1h dziennie z technologii komputerowej. Z uwzględnieniem tego, że rodzic nadal powinien towarzyszyć dziecku i na bieżąco rozmawiać z nim o tym, co dzieje się na ekranie,
 • w każdym wieku dziecko unikało w bajkach, programach i aplikacjach dynamicznych zwrotów akcji, przemocy oraz innych rozpraszających bodźców,
 • nie stosować multimediów jako sposobu na uspokojenie dziecka. Może to prowadzić w konsekwencji do problemów ze stawianiem granic oraz problem z jego samoregulacją emocjonalną.
 • Obowiązkowo sprawdzać bajki, programy, gry i aplikacje, zanim dziecko z nich skorzysta,
 • wyłączać telewizję i inne urządzenia, gdy nie są używane,
 • zadbać o wspólne spędzenie czasu w ciągu dnia bez urządzeń elektronicznych, np.: pora posiłków.
 •  dziecko nie korzystało z jakichkolwiek urządzeń mobilnych godzinę przed zaśnięciem.

Bibliografia:

 1. Internet: http://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Bak_Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport.pdf [data dostępu: 15.12.18r].
 2. Internet: https://www.robocamp.pl/pl/dlaczego-warto-uczyc-dzieci-programowania/ [data dostępu: 20.12.18r].
 3. K. Myśliwiec, Programowanie we wczesnej edukacji dziecka, [w:] “Edukacja-Technika-Informatyka", nr 2, 2017.
 4. Internet: http://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162593 [data dostępu: 30.12.19].

 

Maja Kamińska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć