Nawigacja

Zima w Mieście 2018

Informacje o akcji "Zima w Mieście 2018"

ZIMA W MIEŚCIE 2018

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dla Rodziców

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy informuje, że w tym roku szkolnym w Dzielnicy Bemowo realizowany będzie  w dniach: od 15  do 26 stycznia 2018 r., Program „Zima w mieście 2018”, skierowany jest do uczniów kl. I-VII szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnychFeryjne Placówki Edukacyjne  będą usytuowane w następujących szkołach:

Lp

Nazwa Szkoły

Adres

Telefon

Adres mailowy

1

Szkoła Podstawowa nr 362

ul. W. Czumy 8

665 14 38

sp362.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

2

Szkoła Podstawowa nr 363

ul. Rozłogi 10

666 53 46

sp363.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

3

Szkoła Podstawowa nr 364

 ul. Andriollego 1

638 24 55

sekretariat@markiewicz.edu.pl

 

 

 

 

 

Feryjne Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.00 – 17.30.

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy:

  • dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie mogą brać udziału w programie „Zima w mieście 2018”. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych opiekę zapewnią szkoły macierzyste,
  • udział uczniów szkół podstawowych klas I - VII i gimnazjalistów w zajęciach „Zima w mieście 2018” jest bezpłatny, natomiast korzystanie z posiłków jest płatne.

Rodzice wnoszą opłaty za żywienie  w wysokości 7 zł (dwa posiłki, w tym jeden ciepły, napoje bezpłatne).

Rodzice składają wypełnione Karty kwalifikacyjne uczestnika programu „Zima w mieście 2018”
z załączonym dowodem wpłaty za posiłki w sekretariacie macierzystej szkoły w terminie
od 27 listopada do 8 grudnia 2017 r.,

Uwaga: przy wpłacaniu na konto ajenta bądź w macierzystej szkole proszę zwrócić uwagę na tytuł dokonywanej wpłaty.

W opisie przelewu proszę sprawdzać dokładność informacji, czyli imię i nazwisko dziecka, numer     szkoły macierzystej i numer klasy, numer wybranej szkoły, w której będzie uczestniczyło w zajęciach programu „Zima w mieście 2018”  oraz liczbę dni  uczestnictwa w akcji np:

„Janek Kowalski, SP 82 kl. IVa; Zima 2018 – SP 362; wyżywienie – 8 dni”

Konta poszczególnych ajentów:

- w SP nr 362, 364,  nr rachunku bankowego ajenta: SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole 96 1940 1076 3017 2447 0007 0000,

- SP nr 363 nr rachunku bankowego ajenta: Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j.   91 2490 0005 0000 4600 6762 3599,

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego tylko na mocy decyzji dyrektora szkoły, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.  Dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki. Dzieci te korzystają
z posiłków przyniesionych z domu.

Zwroty opłat za niewykorzystane posiłki będą dokonywane tylko   po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu  nieobecności dziecka  w FPE  w danym dniu, najpóźniej do godz. 8:30, po zakończeniu realizacji programu na wniosek rodzica ze wskazaniem dni nieobecności dziecka. Zwroty realizowane będą w uzgodnieniu z ajentami.

Uwaga: w kartach kwalifikacyjnych będą znajdowały się   informacje dotyczące organizacji żywienia w trakcie realizacji programu, możliwości odwołania posiłków i zwrotu kosztów wyżywienia.

Zebrania informacyjne dla rodziców z kierownikami Feryjnych Placówek Edukacyjnych

„Zima w mieście 2018” zaplanowane są w terminach:

Lp

Nazwa Placówki i adres

Data spotkania

Godz. Spotkania

1

Szkoła Podstawowa  nr 362, ul. W. Czumy 8 

    8 grudnia 2017 r.

godz. 18.00

2

Szkoła Podstawowa nr 363, ul. Rozłogi 10

    7 grudnia 2017 r.

godz. 18.00

3

Szkoła Podstawowa nr 364, ul. Andriollego 1 

    5 grudnia 2017 r.

godz 19.00

 

Karta kwalifikacyjna dziecka Zima w Miescie 2018

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć