Nawigacja

Zaburzenia koncentracji uwagi a trudności w przetwarzaniu słuchowym

Obecne teorie mózgu, przedstawiające go jako organ plastyczny podlegający nieustannym modyfikacjom, dają nauczycielom i pedagogom wiele możliwości wykorzystania w pracy procesu uczenia się opartego o doświadczenie. Istnieje wiele technik mających wpływ na usprawnianie umiejętności dzieci, zarówno, jeśli chodzi o naukę w szkole jak i codzienne funkcjonowania. Prace badawcze potwierdziły ogromne znaczenie uwagi słuchowej, czyli harmonijnego współdziałania głosu, słuchu i mowy dla sprawnego funkcjonowania organizmu człowieka – jego zachowania, sposobu porozumiewania się, samopoczucia i ogólnego stanu psychiki. Prowadzone badania wykazały również, że główna przyczyną zaburzeń w w/w sferach jest zachwianie bądź brak uwagi słuchowej. Trudności z przetwarzaniem słuchowym występują coraz częściej w naszym społeczeństwie. Przyczyn tych trudności można upatrywać zarówno w zanieczyszczeniu środowiska, wszechobecnym hałasie, stresie, a nawet przebytych chorobach - zwłaszcza górnych dróg oddechowych. Poniższe wyniki mogą stanowić informacje dla rodziców i nauczycieli o podjęciu niezbędnych działań, mających na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce języków obcych, sprawniejszym czytaniu, pisaniu oraz polepszeniu koncentracji uwagi i zapamiętywaniu.

W mojej pracy zawodowej największą uwagę zwracają te wyniki badań uwagi i lateralizacji słuchowej, które sugerują nadwrażliwości słuchowe. Oznaczają one zmniejszoną tolerancję na dźwięki co istotnie wpływa na funkcjonowanie w otoczeniu, poziom aktywności, trudności z pracą w grupie. Nadwrażliwości mogą również powodować wycofanie się albo reakcje nadmiernie emocjonalne. Aby sprawdzić nieprawidłowości w danym obszarze należy wykonać badanie uwagi słuchowej i sprawdzić w którym paśmie i przy której częstotliwości doszło do zaburzenia analizatora słuchowego. Jeśli w paśmie motorycznym  (125-1000 Hz) to mogą się pojawiać trudności z koordynacją motoryczną, planowaniem i kontrolą ruchu jak również szybszą męczliwością i wolniejszym tempem pracy. Jeśli nieprawidłowości pojawiają się w paśmie mowy i komunikacji (1000-3000 Hz) to mogą występować trudności z rozpoznawaniem różnic fonemowych, dźwięków podobnie brzmiących, jak i trudności z przetwarzaniem rytmu i melodii języka. Nieprawidłowości w paśmie wysokich częstotliwości (3000-9000 Hz) mogą być natomiast przyczyną trudności z koncentracja uwagi, jak również radzeniem sobie z emocjami.

Warto przyjrzeć się zatem co jest powodem występujących trudności u dziecka i podjąć stosowne działania profilaktyczne.

Opr. Kinga Pawlak
oligofrenopedagog

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć