Nawigacja

Lato w Mieście - zgłoszenie nieobecności i warunki zwrotu

1. Nieobecność dziecka na akcji "Lato w mieście 2020", pod kontem żywienia  należy koniecznie zgłosić do ajenta firmy "Szwajcarka" najpóźniej do godz. 14:00 dnia  poprzedzającego nieobecność dziecka drogą mailową: sp341@szwajcarka.net lub telefoniczne 517 – 422 - 251

2. Rezygnację z turnusu należy zgłosić najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym  rozpoczęcie danego turnusu telefonicznie: 508-876-659 lub mailowo: latowmiescie.sp341@gmail.com

3. Do 7 września 2020 r. należy złożyć  wniosek o zwrot płatności za opiekę (do koordynatora akcji w SP 341) i wyżywienie do firmy "Szwajcarka" w ramach Warszawskiej Akcji "Lato w Mieście 2020" w  Szkole Podstawowej Nr 341 według wzoru udostępnionego w systemie.

4. Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

5. Zwrot niewykorzystanych opłat nastąpi po zakończeniu akcji do 30 września 2020 r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć