Nawigacja

Karta rowerowa

Rodzice uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu na kartę rowerową składają u wychowawcy klasy zgodę na udział w egzaminie (arkusz zaliczeń - załącznik).
Rodzic ucznia wyraża zgodę na udział w egzaminie poprzez złożenie podpisu (punkt drugi arkusza).
Podpisane zgody (arkusze) mogą być przekazane wychowawcy klasy przez uczniów.

Arkusze składamy do 13 marca 2023 roku.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części: teoretycznej (test) i praktycznej (jazda na rowerze). Po pozytywnym zaliczeniu testu uczeń może podejść do egzaminu praktycznego.

Terminy egzaminów będą podane po zebraniu listy chętnych uczniów.

Do egzaminu przystąpić mogą uczniowie z klas 5-8.

 

Arkusz zaliczeń - załącznik

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć