Nawigacja

Świetlica

"Koniec wakacji, nadchodzi jesień,
Do szkoły wzywa nas wrzesień(...)
Jeszcze w plecaku kilka muszelek,
Ziarenko piasku i wspomnień wiele,
A tu już dzwonek dźwięczy wesoło!
Dzień dobry, witaj, kochana szkoło.

Witamy w nowym roku szkolnym! Skończyły się już wakacje. Wracamy do szkoły szczęśliwi, wypoczęci, gotowi do nauki i nowych wrażeń.

Nasza świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach od 6:30 do 18:00.

W świetlicy szkolnej przebywają dzieci przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu. Podczas pobytu dzieci w świetlicy wychowawcy zapewniają im opiekę, stwarzają odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dbają o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Świetlica jest integralną częścią systemu wychowania szkolnego.

W naszej pracy będziemy się koncentrować na:

 • kształtowaniu u dzieci umiejętności społecznych,
 • przybliżaniu dzieciom polskiej tradycji i kultury,
 • wyrabianiu zamiłowania do czytania i słuchania,
 • wykształcaniu nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
 • uczeniu odpowiedzialności za siebie i świat, w którym żyjemy (na miarę dziecięcych możliwości),
 • rozwijaniu pasji i zainteresowań,
 • kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania się,
 • zamiłowania do zdrowego stylu życia.

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej


Wrzesień

Witamy i poznajemy świetlicę !  Omówienie regulaminu  świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania. Integracja grup świetlicowych.

Będziemy bezpieczni! Zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole, salach świetlicowych na placu zabaw, stołówce.

„Akcja segregacja”dostrzeganie problemów zanieczyszczenia i  potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, nauka piosenki „Nasza Planeta”

„Wszyscy tworzymy grupę” Zwrócenie uwagi na temat: Jak ważna jest dobra współpraca w grupie rówieśniczej.

 

Październik

Lato w butelce zamknięte czyli dary jesieni . Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przygodzie . Zapoznanie dzieci z darami jesieni i ich znaczeniem w naszej diecie.

„Koncert jesienny na dwa świerszcze” w Dniu  Edukacji Narodowej Wdrażanie do właściwych postaw związanych z kulturą bycia, zasadzie uprzejmości i życzliwości wobec innych

Każdy chce mieć przyjaciela. Dostrzegamy potrzeby innych Cechy dobrego przyjaciela, kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji koleżeńskich – tolerancja.

Jesienne inspiracje Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni.


Konkurs plastyczny

„Jesień wierszem malowana”

dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej

Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem:

„Jesień wierszem pisana”.

Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką  gamę barw jesiennego krajobrazu w wybranych wierszach .

Konkurs trwa od 08.10.2018r do 26.10.2018 r


Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć