Nawigacja

Objawy sugerujące zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci

Czynnikami które mogą mieć wpływ na zaistnienie ośrodkowych zaburzeń przetwarzania słuchowego, są: wcześniactwo, niedotlenienie w trakcie porodu, zapalenie opon mózgowych, urazy głowy, predyspozycje genetyczne, nawracające zapalenie ucha, nowotwory oraz brak odpowiedniej stymulacji słuchowo-językowej we wczesnym dzieciństwie.

Zachowania charakterystyczne dla CAPD (Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego), to:

 • niestałość odpowiedzi na bodziec dźwiękowy - dziecko czasem reaguje prawidłowo, a następnym razem błędnie na to samo polecenie,
 • krótkotrwałe skupienie uwagi słuchowej - szybko się rozpraszają,
 • zwiększone, przewaznie natychmiastowe reakcje na bodziec słuchowy, który nie ma znaczenia w prowadzonej aktywności,
 • nadwrażliwość słuchowa powodująca niepokój lub lęk,
 • trudność w pojmowaniu złożonych poleceń,
 • trudność z zapamiętywaniem informacji werbalnej podanej drogą słuchową oraz utrwaleniem jej w pamięci - konieczność powtarzania poleceń i wskazówek słownych,
 • trudności językowe i artykulacyjne,
 • problemy z czytaniem w wieku szkolnym,
 • trudności w zlokalizowaniu źródła dźwieku,
 • problemy z rozróznieniem głosności dźwieku - gdy spodziewają się lub są narażone na wysokie dżwięki zachowują się w sposób nerwowy, mogą zakrywać uszy rękami,
 • mają wolniejsze tempo przyswajania wiadomości werbalnych.

W przypadku ośrodkowych zaburzeń słuchu wyróznia się również trudności ogólne:

 • halucynacje lub sensacje słuchowe,
 • szum
 • bardzo silne uposledzenie słyszenia w miejscach o duzym pogłosie lub poziomie hałasu;
 • problemy w ocenie złozonych bodźców dźwiekowych,
 • brak uwagi słuchowej,
 • trudności w zlokalizowaniu źródła dźwięku,
 • obniżona umiejetność rozumienia i doświadczania muzyki,
 • czeste zmęczenie słuchowe,
 • trudności w rozumieniu bardziej skomplikowanych poleceń.

Działania terapeutyczne w przypadku ośrodkowych zaburzeń słuchu składaja się z dwóch filarów: edukacyjnego i klinicznego. Zarówno diagnostyka, jak i terapia musza być kompleksowe. Działania terapeutyczne dotycza nie tylko kompetencji szkolnych ucznia, ale również funkcjonowania emocjonalnego i funkcjonowania środowiska rodzinnego.

 

Istotną kwestią edukacyjną w terapii stanowią aktywne treningi słuchowe:

 • SAPL - stymulacja audio-psycho-lingwistyczna,
 • SPS-S - stymulacja percepcji słuchowej,
 • treningi słuchowe z elementami terapii pedagogicznej.

Służą one poprawie uwagi i lateralizacji słuchowej, poprzez indywidualne dobrane materiały dźwiękowe do słuchania oraz konstruowanie i doskonalenie świadomości fonologicznej na podstawie dopasowanych materiałów językowych.

Dzieci biorą udział w grupowych zajęciach, mających na celu poprawę umiejętności społecznych i komunikacyjnych, poczucia własnej wartości i wiary w siebie, funkcjonowania emocjonalnego, kontroli zachowania i skupienia uwagi. Regularna praca nad umiejętnościami, przy odpowiednim wzmocnieniu ze strony opiekuna, przyczyni się do zgeneralizowania nabytych kompetencji.

Równie istotna i potrzebna jest współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka . Nauczyciel lub specjalista uczestniczy czynnie w wspieraniu aktywnego treningu słuchowego poprzez pracę z dzieckiem nad kompetencjami komunikacyjnymi, umiejętnością rozpoczynania rozmowy, asertywnością i aktywnym słuchaniem.

 

Bibliografia:

J. Rostkowska, Nauczyciel wobec ucznia z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego(CAPD), w: Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością, M. Wójcik, B. Antoszewska, Olsztyn, Wydawnictwo WUM, 2015.

Z. M Krukowski, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, 2013.

 

Maja Kamińska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć