Nawigacja

Zima w mieście 2020

W tym roku szkolnym Akcja „Zima w mieście 2020” realizowana będzie  w dniach: od 10  do 21 lutego 2020 r. i skierowana będzie do uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych.  

Feryjne Placówki Edukacyjne  (FPE) będą usytuowane w następujących szkołach:

Szkoła

Termin

Adres

Telefon

Adres mailowy

Szkoła Podstawowa nr 350

10 - 21.02.2020

ul. Irzykowskiego 1a

22 664 61 93

sp350@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 364

10 - 21.02.2020

ul. Andriollego 1

22 638 24 55

sp364@edu.um.warszawa.pl

 

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy: dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie mogą brać udziału w Akcji „Zima w mieście 2020”.

Zgodnie z Wytycznymi do realizacji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście 2020” udział uczniów szkół podstawowych klas I - VIII  w zajęciach „Zima w mieście 2020” jest płatny:

- wysokości opłat to: 10 zł dziennie za opiekę oraz 10 zł dziennie za żywienie (dwa posiłki, w tym jeden ciepły, napoje bezpłatne), - opłaty są obowiązkowe dla wszystkich uczestników i wnoszone za pełen 5 dniowy turnus (pon. – pt.) lub jego wielokrotność.

 

Uwaga:

- przy wpłacaniu na konto ajenta obsługującego wytypowaną szkołę  muszą  zwrócić uwagę na tytuł dokonywanej wpłaty czy w opisie przelewu podane są:  imię i nazwisko dziecka, numer szkoły macierzystej i numer klasy, numer wybranej szkoły, w której będzie uczestniczyło w zajęciach programu „Zima w mieście 2020”  oraz liczbę dni  uczestnictwa w akcji np:

„Janek Kowalski, SP 316 kl. IVa; Zima 2020 – w SP 364; wyżywienie – 10 dni”

 

Konto  ajenta:

 • dla SP nr: 350, rachunku bankowego ajenta: SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole
  49 1940 1076 3017 2447 0004 0000
 • SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole dla SP 364 - nr rachunku bankowego ajenta:
  94 1940 1076 3017 2447 0011 0000

 

Opłaty za opiekę natomiast są wnoszone na następujące konta:

Konto bankowe SP nr 350     - 44 1030 1508 0000 0005 5092 2029

Konto bankowe SP nr  364  - 41 1030 1508 0000 0005 5041 6034

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego "Zima w mieście 2020"

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć