Nawigacja

Realizacja zadań szkoły w czasie ograniczonego funkcjonowania

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 341

im. Twórców Literatury Dziecięcej

z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie rozwiązań dotyczących organizacji i realizacji zadań przez Szkołę Podstawową  nr 341 w Warszawie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493), ograniczam funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie  do dnia 10 kwietnia 2020 r., wprowadzając kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Szczegółowe zasady organizacji  kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 341 zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną odrębnym pismem.

 

 

Z wyrazami szacunku

Krystyna Gawrjołek

dyrektor szkoły

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć